Vilkår for å betale med Riverty - Forbruker

Vilkårene for å betale med Riverty inneholder vilkår for alle Rivertys betalingsløsninger:

Riverty Faktura

Ordinær faktura (14 dagers forfall)\ Kampanjefaktura\ Samlefaktura

Riverty delbetalingsløsninger

Delbetaling (Faste avdrag)\ Konto

I. Vilkår for Riverty Faktura

1. Hvem kan betale med Riverty faktura?

Du må være 18 år, ha norsk personnummer og en folkeregistrert adresse i Norge. Adressen kan ikke være en postboksadresse. Ved å velge Riverty samtykker du i at Riverty Norway AS innhenter kredittopplysninger om deg. Gjenpartsbrev med kopi av benyttet informasjon blir sendt elektronisk. Kunden mottar link og kode til innlogging via SMS. Oppgitt telefonnummer må være registrert på kunde. Ved avvik sendes gjenpartsbrev pr. post. Mulighet for betaling med Riverty er betinget av en tilfredsstillende kredittsjekk. Dersom faktura misligholdes samtykker du i at kredittopplysningene overføres til Gothia AS. Riverty Norway AS har rett til å overdra og/eller pantsette gjelden.

2. Hvorfor kredittsjekker dere meg?

Dessverre er det noen som misbruker muligheten til å kjøpe på kreditt og som ikke har til hensikt å betale for mottatt vare. En kredittsjekk avdekker din kredittverdighet samt eventuelle registrerte betalingsanmerkninger.

3. Hva koster det?

Den eneste kostnaden du kan belastes for når du handler med Riverty vil kunne være et fakturagebyr ilagt av nettbutikken.

4. Forsinket betaling?

Ved forsinket betaling vil det påløpe en påminnelsesavgift i henhold til de til enhver tid gjeldene lover og forskrifter. I tillegg vil det bli beregnet renter etter lov om renter ved forsinket betaling.

5. Kommunikasjon

Vi vil sende faktura og informasjon til deg via e-post til den e-post adressen du har oppgitt i din kontakt med Riverty. Du er selv ansvarlig for at du til enhver tid har en gyldig e-post adresse vi kan nå deg på. Riverty forbeholder seg alltid retten til å kunne sende informasjon til din folkeregistrerte adresse.

II. Vilkår for Riverty Konto og Delbetaling

1. Hva er Riverty Konto?

Med Riverty Konto kan du velge å samle alle dine kjøp med Riverty på én månedsfaktura. Minste beløp å betale vil fremkomme på månedsfaktura. Du kan når som helst betale hele din restsaldo uten at det påløper ytterligere kostnader.

2. Hva er Riverty Delbetaling?

Med Delbetaling kan du dele opp beløpet i et bestemt antall måneder. Du vil dermed kunne betale et fast beløp per måned frem til hele beløpet er nedbetalt. Du kan når som helst betale hele din restsaldo uten at det påløper ytterligere kostnader.

3. Hvem kan få Riverty Konto/Delbetaling?

Du må være 18 år, ha norsk personnummer og en folkeregistrert adresse i Norge. Adressen kan ikke være en postboksadresse. Som hovedregel må minimumsbeløpet på din bestilling utgjøre mer enn kr 200,-. Mulighet for Konto/Delbetaling er betinget av en tilfredsstillende kredittsjekk. Dersom vilkårene misligholdes samtykker du i at kredittopplysningene overføres til Gothia AS.

4. Søknad om Riverty Konto og Delbetaling

Søknad om kreditt gjennom Riverty kan utføres enten via (1) nettbutikken eller (2) MyRiverty.

(1) I etterkant av din bestilling vil faktura bli sendt på e-post eller per post. På fakturaen vil det være en link til MyRiverty, hvor du kan signere kredittavtalen.

(2) Dersom du først har valgt faktura som betalingsløsning, men senere ønsker konto eller delbetaling på MyRiverty, må du signere en kredittavtale.

5. Kredittvurdering og godkjenning av kreditt

For å få kreditt er det et krav om at du må oppgi de opplysningene som kreves, og godkjenne vilkårene for å betale med Riverty. I motsatt fall vil du få tilsendt en faktura på totalbeløpet.

Du har muligheten til å oppgi de nødvendige opplysningene og godkjenne vilkårene for å betale med Riverty i MyRiverty helt frem til tidspunktet for overføring til inkasso.

I forbindelse med søknad om kreditt, vil Riverty foreta en kredittvurdering av deg hvor Riverty vurderer hvorvidt du er betalingsdyktig. Kredittvurderingen er basert på opplysninger vi mottar fra kredittopplysningsselskap, opplysninger vi mottar fra deg og opplysninger vi eventuelt allerede har registrert.

6. Uteblitt betaling

Ved forsinket betaling vil det påløpe et purregebyr i henhold til gjeldende regelverk. Ved vesentlig mislighold av din betalingsforpliktelse vil hele kravet bringes til forfall og din konto/delbetalingsavtale vil bli avviklet, i henhold til finansavtaleloven.

7. Kommunikasjon

Riverty vil sende faktura og informasjon til din oppgitte e-postadresse eller postadresse. All informasjon er også tilgjengelig på MyRiverty, der du logger inn med din e-postadresse. Du er selv ansvarlig for at du til enhver tid har en gyldig e-post eller postadresse vi kan nå deg på. Riverty forbeholder seg alltid retten til å kunne sende informasjon til din folkeregistrerte adresse.

8. Hva koster det?

Kostnadene for Riverty Konto består av en månedsavgift på 45 kr og en årlig rente på p.t. 19,50 % av kredittbeløpet. Renten kapitaliseres hver måned.

Eksempel: Om du handler for 5000 kr og deler opp betalingen på 9 mnd, kommer din effektive rente til å være 45,09%. Samlet kredittkostnad blir 820 NOK.

Kostnadene for Riverty Delbetaling består av en oppstartsavgift, en månedsavgift samt en årlig rente for valgene 12, 24 og 36 mnd. Renten kapitaliseres hver måned.

Eksempel: Om du handler for 5000 NOK og deler opp betalingen på 6 mnd, kommer din effektive rente til å være 37,75%. Samlet kredittkostnad blir 465 NOK

III. Personopplysninger

Beskyttelsen av dine personopplysninger er svært viktig for oss. Riverty behandler personopplysninger for å bekrefte din identitet, for å vurdere hvilke betalingsløsninger vi kan tilby deg, for å kunne administrere kunderelasjonen, for å forhindre misbruk eller uberettiget bruk av Riverty, for å utføre kunde- og risikoanalyser og risikostyring, for å forhindre hvitvasking og for etterlevelse av generelle rettslige krav. Personopplysninger er opplysninger som enten direkte eller indirekte kan kobles til deg.

Nedenfor følger noen eksempler på personopplysninger som Riverty behandler:

Vi kan gjenbruke de personopplysningene du tidligere har gitt oss, og kan dele din informasjon med kredittopplysningsselskaper og leverandører av identitetsoppslag (for eksempel Folkeregisteret). Videre kan personopplysningene dine deles med tredjepart for å kontrollere opp mot registre for hvitvasking og terrorfinansiering. Vi benytter denne typen underleverandører for å vurdere din kredittverdighet og foreta en risikovurdering ved din forespørsel om å benytte en av våre betalingsalternativer, og for å bekrefte/verifisere din identitet og adresseinformasjon.

Hvis du har benyttet deg av Riverty tidligere kan det være at vi allerede har informasjon om deg lagret. For eksempel for kundeadministrasjon, dokumentasjonskrav (for eksempel regnskapsbilag) og liknende godkjente behandlingsformål. Dersom slik informasjon er tilgjengelig, vil Riverty benytte disse til å bekrefte din identitet og forenkle din bruk av Riverty. Riverty vil kunne benytte elektronisk kommunikasjon (for eksempel SMS eller e-post) i kommunikasjon med deg. Du har rett til å forespørre om innsyn i dine personopplysninger og be om retting av feilaktige opplysninger registrert på deg. I noen tilfeller vil du også ha rett til å få slettet personopplysninger som vi har lagret om deg. Skriftlig forespørsel kan sendes til Riverty Norway AS, Postboks 331 Sentrum, 0101 Oslo eller på e-post til personvernombud@afterpay.no

Dine personopplysninger kan også deles med nettbutikken hvor du handlet (til administrative formål) og til myndigheter og andre offentlige instanser hvis Riverty er pålagt å gjøre det i henhold til norsk lov. Riverty kan også dele dine personopplysninger med andre selskaper innenfor Arvato Financial Solutions-konsernet. Riverty er å anse som behandlingsansvarlig for behandling av dine personopplysninger. Vennligst se Rivertys personvernpolicy for utfyllende og fullstendig beskrivelse av Rivertys behandling av personopplysninger.

Cookies/Informasjonskapsler

Riverty benytter seg av cookies. Cookies er små filer som lagres midlertidig på din harddisk. De benyttes kun til å innhente informasjon om din bruk av Rivertys nettside. Dette gjør det mulig å gjenkjenne din datamaskin automatisk neste gang du besøker Rivertys nettside. Cookies inneholder imidlertid ingen personopplysninger, slik at ditt personopplysningsvern er ivaretatt. Avhengig av dine innstillinger, kan din nettleser automatisk akseptere cookies. Du kan imidlertid, når som helst, endre din nettlesers innstillinger og benytte Riverty uten cookies. Brukervennligheten kan i så fall bli noe begrenset.

Dato revidert: 15.05.18

Versjon: 1.30