Data Privacy Statement

Arvato Payment Solutions GmbH

De service achteraf betalen is een dienst van Arvato Payment Solutions GmbH (hierna “APS”).

De bescherming van privacy is belangrijk voor APS. Het navolgende Privacy Statement geeft uitleg over welke persoonsgegevens APS verzamelt en hoe APS hiermee omgaat. Daarnaast licht dit Privacy Statement toe welke rechten je hebt in het kader van gegevensbescherming en hoe je deze kunt uitoefenen. Door het bezoeken van onze website of het afnemen van onze diensten ga je akkoord met ons privacy beleid, die je hieronder vindt. Wij verzoeken je hiervan kennis te nemen.

2. Gegevensverantwoordelijke

APS is (eind)verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die wij verzamelen. Wij verzamelen persoonsgegevens als je gebruik maakt van APS.

3. Gegevensverwerking

APS verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot consumenten, online retailers en bezoekers van deze website. Welke gegevens wij verzamelen is afhankelijk van de dienst die je gebruikt.

3.1 Gegevens die je aan ons verstrekt

Je verstrekt ons persoonsgegevens wanneer je:

Deze gegevens bestaan uit:

3.2 Gegevens die wij verzamelen wanneer je gebruik maakt van de APS betaalmethode

Wanneer je onze betaalmethode gebruikt kunnen we de volgende informatie van je verzamelen:

Ieder bezoek aan de APS omgeving word automatisch geregistreerd. Hierbij verzamelen wij de volgende informatie(hierna “overige informatie”):

Hiervoor maken wij gebruik van cookies.

De informatie die jij met ons deelt, evenals de informatie over je order en je financiële informatie, is nodig om de betaalmethode APS aan te bieden. De overige informatie is nodig voor andere doeleinden, die hieronder staan toegelicht.

4. Doeleinden van gegevensgebruik gewaarborgd

APS verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden zoals hieronder gespecificeerd. Verder kun je zien hoe lang wij bepaalde gegevens bewaren.

4.1 Doeleinden

Segment Doel Juridische grondslag Automatisch Bewaartermijn Bewaartermijn
Identificatie, Risico & Fraude Management Om je identiteit te bevestigen en je persoonsgegevens te verifiëren. Uitvoering van betaalovereenkomst (Art. 8 b AVG) Ja 2 jaar
Voor risico-analyse, risicomanagement en ter voorkoming van fraude. Rechtmatige belangen (Art. 8 f AVG). Ons rechtmatig belang is om APS te beschermen tegen non-solvabiliteit en fraude. Ja 2 jaar
Om je gegevens te controleren bij een kredietagentschap. Voldoen aan een wettelijke verplichting (art. 8 c AVG).

Rechtmatige belangen (Art. 8 f AVG). Ons rechtmatig belang in het delen van je gegevens met een externe partij is om zo genoeg data te hebben voor een kredietwaardigheidstoetsing.
Ja 2 jaar
Om misbruik van de betaalmethode APS te voorkomen en om de risicotoetsing te verbeteren. Uitvoering van betaalovereenkomst (Art. 8 b AVG)

Voldoen aan een wettelijke verplichting (art, 8 c AVG).

Rechtmatig belang (Art 8 f AVG). Ons rechtmatig belang is om APS te beschermen tegen non-solvabiliteit en fraude.
Ja 2 jaar
Administratie van betalingen & relatiebeheer Om betalingen en klantgegevens te beheren. Uitvoering van betaalovereenkomst (Art. 8 b AVG)

We hebben je gegevens nodig om een betaalovereenkomst met je aan te kunnen gaan en om onze dienst aan te kunnen bieden.
Ja 7 jaar
Om de diensten van APS te beheren en voor interne processen. Uitvoering van betaalovereenkomst (Art. 8 b AVG) Ja 7 jaar
Algemeen Om te voldoen aan de toepasselijke richtlijnen en wetgeving, zoals de wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme. Voldoen aan een wettelijke verplichting (art. 8 c AVG) Nee Afhankelijk van de betreffende wetgeving

4.2 Geautomatiseerd besluit

Wanneer je geen bekende klant voor ons bent, gebruiken wij je gegevens voor het uitvoeren van een geautomatiseerde real-time risicotoets, om inzicht te verwerven in je betaalwaardigheid. Ben je wel een bekende klant, dan bepalen we op basis van je bestelhistorie of je verzoek om achteraf te betalen wordt geaccepteerd. Dit doen we op basis van typeringen als “redelijk bekende klant” en “vaste klant”.

4.3 Verbetering APS website

Je gegevens kunnen worden gebruikt voor identificatie van gebruikers en om de APS website meer persoonlijk, interactief en gebruiksvriendelijk te maken. Daarnaast kunnen je gegevens worden gebruikt bij het beantwoorden van je vragen, de veiligheid van gegevens te waarborgen en misbruik van de website te voorkomen.

4.4 Klantcontact

Je gegevens kunnen worden gebruikt voor klantcontact, zoals het sturen van notificaties over onze diensten en om contact met je op te nemen in het kader van klantenservice.

5. Gegevensverwerking buiten de EU

APS verwerkt (of stuurt) standaard geen persoonsgegevens buiten de EU. In de situaties dat dit wel nodig is, verzekert APS dat de juiste maatregelen worden getroffen om dezelfde privacy te garanderen als binnen de EU. Een voorbeeld van deze maatregelen is extra contractuele afspraken omtrent vertrouwelijkheid en toepasselijkheid van de Europese wetgeving. Je kunt een kopie van deze aanvullende afspraken opvragen via privacy@afterpay.nl. Dit e-mailadres wordt beheerd door de twee functionarissen gegevensbescherming van APS.

6. Welke rechten heb je?

Inzage: je hebt het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die APS van je heeft.

Correctie: wij zorgen er voor dat de gegevens die APS van je heeft kloppen en actueel zijn. Je kunt ons vragen om informatie te wijzigen of verwijderen, wanneer iets in je gegevens niet klopt.

Verwijdering: je hebt het recht om verwijdering van je gegevens aan te vragen. We hebben niet altijd de mogelijkheid om je gegevens direct te verwijderen in verband met de wettelijke bewaartermijnen of uitvoering van de betaalovereenkomst.

Bezwaar: je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens, mocht je van mening zijn dat dit onjuist of onterecht gebeurt. Dit kan door een e-mail te sturen naar privacy@afterpay.nl.

Toestemming intrekken: wanneer wij persoonsgegevens verwerken op basis van je toestemming, zoals bijvoorbeeld de nieuwsbrief, heb je het recht om je toestemming op elk moment in te trekken. Dit kun je doen via onze website, onderin de nieuwsbrief of door een e-mail te sturen naar klantenservice@afterpay.nl.

Dataportabiliteit: als je persoonsgegevens automatisch worden verwerkt voor de uitvoering van een overeenkomst, heb je het recht om te vragen om een leesbaar format voor overdracht aan een andere partij.

Klachten: je kunt een klacht aangaande gegevensbescherming indienen via privacy@afterpay.nl of bij de autoriteit via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

7. Met wie delen we je gegevens?

APS maakt gebruik van professionele marktpartijen die APS faciliteren bij onder meer het sturen van de betaaloverzichten, het uitvoeren van creditscoring ten einde inzicht te verwerven in de betaalwaardigheid van de consument die van APS gebruik maakt en voor het doelmatig inrichten van APS’s riskmanagement. Voor de creditscoring betreft dit Experian. Vragen over deze professionele marktpartijen en over hun wijze van gegevensverwerking kunnen gesteld worden aan APS via privacy@afterpay.nl.

Daarnaast kunnen je gegevens gedeeld worden binnen de Arvato Financial Solutions group, om de dienstverlening van APS te kunnen verbeteren en optimaliseren.

Verder kunnen gegevens met de autoriteiten worden gedeeld als dat wettelijk verplicht is. Dit doen we echter alleen als er aangetoond wordt dat dit een verplichting is.

Wanneer wij je gegevens delen met de derden die voor ons bijvoorbeeld de facturatie verzorgen, nemen we alle wettelijke, technische en organisatorische maatregelen om te zorgen dat je gegevens zorgvuldig beveiligd worden bij overdracht aan deze partijen.

APS verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Daarnaast sturen wij je gegevens niet naar derden voor direct marketing, verkoop op afstand, marktonderzoeken, tenzij je hier toestemming voor hebt gegeven.

8. Hoe beveiligt APS jouw gegevens?

APS neemt passende technische en organisatorische maatregelen treffen om je gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, overdracht, vernietiging of andere ongeautoriseerde verwerkingen. De veiligheidsmaatregelen omvatten firewalls, encryptie, gebruik van beveiligde IT-omgevingen, toegangscontrole, training aan personeel dat met je gegevens werkt en de zorgvuldige selectie van derden die persoonsgegevens voor ons gaan verwerken. Daarnaast is toegang tot jouw informatie beperkt tot alleen personeel van APS dat je gegevens nodig heeft voor de uitvoering van zijn/haar functie.

9. Andere websites

Onze website kan verwijzen naar andere websites. APS is niet verantwoordelijk voor de privacy statements of inhoud van deze websites. We adviseren je om de privacy statements en algemene voorwaarden van deze websites te lezen voor gebruik.

10. Gebruik van cookies en soortgelijke tracking technologie

Cookies zijn kleine bestanden die tijdelijk worden opgeslagen in de browser cache van gebruikers wanneer een website wordt bezocht. Onze website gebruikt cookies om statistische gegevens te verzamelen over het gebruik van onze website en om onze website gebruikersvriendelijker te maken.

Wanneer je geen cookies op je computer wilt, kun je het gebruik hiervan blokkeren via je browserinstellingen. Hou er rekening mee dat sommige mogelijkheden op de website alleen werken als je cookies toestaat.

Je kunt ook cookies uit je browsergeschiedenis verwijderen. Door het verwijderen van de cookies op een regelmatige basis, kun je het gebruikersprofiel wat daarmee is opgebouwd veranderen. Het verwijderen van cookies stopt echter niet het verzamelen van de data, het verwijdert slechts het profiel gebaseerd op de eerdere browsegeschiedenis.

11. Wijzigingen Privacy Statement

APS voert constant verbeteringen door op haar website en haar betaalmethode. Om die reden behoudt APS het recht om haar Privacy Statement te wijzigen door de wijzigingen op haar website te vermelden. Wijzigingen kunnen ook worden gemaakt door verandering in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere regelgeving of jurisprudentie hierover. We adviseren de inhoud van het Privacy Statement regelmatig te controleren.

12. Vragen over gegevensbescherming

Op verzoek kun je inzage krijgen in je persoonsgegevens, ze laten wijzigen of verwijderen.

APS heeft twee functionarissen gegevensbescherming die elke dag bezig zijn met de bescherming van jouw gegevens. Heb je vragen over het Privacy Statement of de bescherming van persoonsgegevens binnen APS? Neem dan contact op met B.J.Beenen of S.Jansma via privacy@afterpay.nl.

De laatste wijziging in dit Privacy Statement vond plaats op 18 mei 2018.