Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger

1. Navn og kontaktoplysninger for kreditgiver/kreditformidler

Kreditgiver
Adresse

Arvato Finance A/S
Østbanegade 55, 2. tv.
2100 København Ø
Tlf.nr.
E-mail
Fax-nr.
Website
+45 70272795
finans.dk@arvato.com
+45 70272796
https://www.afterpay.dk

2. Beskrivelse af de vigtigste karakteristika ved kreditproduktet

Kredittype Annuitetslån, løbende kredit
Det samlede kreditbeløb Er afhængigt af den enkelte kreditaftale
Betingelserne for at udnytte kreditmuligheden Kreditten opnås ved køb af varer. Kreditten anvendes til betaling for varekøbet.
Kreditaftalens løbetid Kreditten løber indtil videre.
For afdragsordninger løber kreditten indtil beløbet er betalt.
Afdrag og, hvis det er relevant, i hvilken rækkefølge afdragene vil blive fordelt Ved en flexkredit på 5000,- kr. som afbetales over 12 mdr. betaler du 500,84 kr. i 12 mdr., beløbet er incl. det månedlige adviseringsgebyr på 25,- kr.
På en delbeltalings ordning på 5.000,- kr. som betales over 12 mdr. betaler du 495,75 kr. i 12 mdr., beløbet er incl. det månedlige adviseringsgebyr på 25,- kr.
Det månedlige afdrag bliver fordelt på følgende måde:
  1. Afgifter/gebyrer
  2. Rente
  3. Hovedstol (kreditbeløb)
Det samlede beløb, De skal betale for henholdsvis
Konto:

Afdragsordning:
DKK 7.500 – 12 måneder – i alt at betale DKK 8.781,90
DKK 5.000 – 12 måneder – i alt at betale DKK 6.010,03

DKK 7.500 – 12 måneder – i alt at betale DKK 8.720,91
DKK 5.000 – 12 måneder – i alt at betale DKK 5.949,05
Navn på vare/tjenesteydelse
Kontantpris
I overensstemmelse med købsaftalen, der ligger til grund for kreditaftalen.

3. Kreditomkostninger

Rentesatsen der gælder for kreditaftalen uanset hvilken løsning 1,63% i rente om måneden.
De årlige omkostninger i procent (ÅOP)  
Flex Kredit:

Ved en flexkredit med en kredit på 7.500 kr. betalt over 12 måneder, og et månedligt adviseringsgebyr på 25,- kr. , vil ÅOP være 34,73 %

Ved en flexkredit med en kredit på 5.000 kr. betalt over 12 måneder, og et månedligt adviseringsgebyr på 25,- kr. , vil ÅOP være 41,77 %

Delbetaling:

Ved en delbetalingsordning med en kredit på 7.500 kr. betalt over 12 måneder, og et månedligt adviseringsgebyr på 25,- kr. , vil ÅOP være 32,93 %

Ved en delbetalingsordning med en kredit på 5.000 kr. betalt over 12 måneder, og et månedligt adviseringsgebyr på 25,- kr. , vil ÅOP være 38,97 %


Er der krav om forsikring eller lignende for at opnå kreditten, der sikrer opfyldelse Der er ingen krav om at tegne forsikring eller anden tillægstjeneste for at indgå en kreditaftale.
Tilknyttede omkostninger  
Eventuelle andre omkostninger i forbindelse med kreditaftalen Der er et oprettelsesgebyr på DKK 95,00.
Det månedlige opkrævningsgebyr udgør DKK 25,00
Rykkergebyr og morarenter Ved for sen betaling vil De blive pålagt DKK 100,00 pr. rykker, og De opkræves morarente på 19,5% p.a.

4. Andre vigtige retlige aspekter

Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede kreditaftale i 14 dage regnet fra det tidspunkt, hvor kreditaftalen indgås. Det koster ikke noget at fortryde kreditaftalen udover den rente, som er påløbet ved udnyttelse af kreditten i perioden fra indgåelse af aftalen, til fortrydelse.
Førtidig tilbagebetaling Du kan til enhver tid indfri dine forpligtelser i henhold til kreditaftalen helt eller delvist. Kontakt vores kundeservice på +45 7027 2795 eller kundeservice@afterpay.dk og få besked om det resterende beløb, der skal betales for at afslutte kreditaftalen.
Søgning i en database I forbindelse med kreditbedømmelsen søger vi efter oplysninger om dig i Arvatos interne register og/eller ekstern kreditoplysningsvirksomhed. Såfremt vi søger i en ekstern kreditoplysningsvirksomhed, informerer vi dig om, hvilken ekstern kreditoplysningsvirksomhed vi har anvendt, og hvilke informationer der oplyses om. Dette gælder uanset, om vi bevilger eller afslår dig kreditten.
Ret til et udkast til kreditaftale Du har ret til efter anmodning gratis at få udleveret en kopi af et udkast til kreditaftale, medmindre vi allerede har afvist at indgå kreditaftalen med dig. Kontakt vores kundeservice på +45 7027 2795 eller kundeservice@afterpay.dk.

5. Supplerende oplysninger i tilfælde af fjernsalg af finansielle tjenesteydelser

Registrering Arvato Finance A/S er registreret med CVR-nr.: 34207291 i Det Centrale Virksomhedsregister under Erhvervsstyrelsen.
Tilsynsmyndighed I Danmark fører Forbrugerombudsmanden tilsyn med markedsføring og anden forbrugerbeskyttende lovgivning.
De kan se mere på www.forbrugerombudsmanden.dk.
Sprog Dansk – Vilkår og betingelser samt Persondatapolitik forfindes på dansk og engelsk
Fortrydelsesret Inden 14 dage efter indgåelse af kreditaftalen skal der gives skriftlig besked til vores kundeservice på kundeservice@afterpay.dk
Adgang til udenretslig bilæggelse af tvister Hvis De er utilfreds med Arvato eller kreditaftalen, skal De først rette henvendelse til os:

Arvato Finance A/S
Østbanegade 55, 2. tv.
2100 København Ø

Telefon: 70 27 27 95
E-mail: kundeservice@afterpay.dk
Hvis det ikke løser problemet, kan De klage til Forbrugerklagenævnet. Se mere på www.forbrug.dk eller ring på 70 13 13 30 mandag-fredag 9-12.
Lovgivning Kreditaftalen skal fortolkes i overensstemmelse med dansk lovgivning. Tvister opstået på baggrund af denne aftale skal afgøres ved byretten i København.