AfterPay's personvernerklæring

1. Om personvernerklæringen

Beskyttelsen av dine personopplysninger er svært viktig for oss. Denne personvernerklæringen angir hvilke personopplysninger vi samler inn for å kunne tilby deg våre tjenester innenfor AfterPay, som består av betalingsvindu/kasse, AfterPays nettsider og kundeportalen MyAfterPay. Personvernerklæringen beskriver også hvordan vi behandler dine personopplysninger og dine rettigheter knyttet til ditt personvern, og hvorledes du kan gjøre dem gjeldende.

2. Databehandler

AfterPay-tjenesten blir levert av Arvato Finance AS under merkenavnet AfterPay (heretter «AfterPay», «vi», «oss»). Arvato Finance AS, postboks 331 Sentrum, 0101 Oslo, e-postadresse: personvernombud@afterpay.no. Som databehandler er vi ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger, som vi samler inn gjennom våre nettsider og tjenester.

3. Hvilken informasjon om deg samler vi inn?

Vi må samle inn informasjon om deg for å kunne tilby våre tjenester. Arten av denne informasjonen avhenger av hvilken av våre tjenester du benytter.

3.1 Informasjon vi får fra deg

Vi får informasjon fra deg når du:

Denne informasjon vil bestå av:

3.2 Informasjon vi samler inn når du benytter våre tjenester

Når du benytter våre tjenester (slik som når du bestiller en vare på en av våre klienters nettsider, velger å betale med en av våre betalingsløsninger eller bruker kundeportalen vår), kan vi samle inn følgende informasjon om deg:

Opplysningene du deler med oss, samt opplysningene om varer/tjenester og finansiell informasjon, er nødvendige for å kunne tilby deg våre tjenester. De andre opplysningene vi samler inn er nødvendig for å kunne oppfylle andre formål, slik de er angitt nedenfor.

4. Hvorfor behandler vi dine opplysninger? Hvor lenge lagres opplysningene om deg?

Vi behandler opplysningene om deg for de formålene som er angitt nedenfor. Du vil også finne informasjon om hvor lenge vi lagrer dine opplysninger i tabellen under.

AfterPay kan behandle dine opplysninger for:

Segment Formål – hva gjør vi? Hjemmel for behandlingen Automatisert avgjørelse Lagringstid
Søknad om kreditt, betalings- og kundeadministrasjon For å vurdere hvilke betalingsløsninger vi kan tilby deg, f.eks ved å gjennomføre ekstern eller intern kredittsjekk Oppfyllelse av avtaleforpliktelse (Artikkel 6.1 b i personopplysningsloven, som gjennomfører EUs personvernforordning -General Data Protection Regulation ("GDPR"))Opplysningene er nødvendige for å inngå avtale med deg, og for å levere våre tjenester Ja 36 måneder etter at fakturaen er betalt i sin helhet
For å identifisere og verifisere dine person- og kontaktopplysninger Oppfyllelse av avtaleforpliktelse (Artikkel 6.1 b i personopplysningsloven)Opplysningene er nødvendige for å inngå avtale med deg, og for å levere våre tjenester Ja 36 måneder etter at fakturaen er betalt i sin helhet
For å administrere betalinger, tjenester og kundeforholdet Oppfyllelse av avtaleforpliktelse (Artikkel 6.1 b i personopplysningsloven)Opplysningene er nødvendige for å inngå avtale med deg, og for å levere våre tjenester Nei 36 måneder etter at fakturaen er betalt i sin helhet
Generelle AfterPay-tjenester For å administrere AfterPays tjenester og interndrift Berettiget interesse (Artikkel 6.1 f i personopplysningsloven) Vår beretttigede interesse innebærer å ha velfungerende tjenester Nei 36 måneder etter at fakturaen er betalt i sin helhet
For å etterleve gjeldende lovverk,slik som hvitvaskingsregelverket og regnskapsloven Oppfyllelse av en rettslig forpliktelse (Artikkel 6.1 c i personopplysningsloven). Nei 36 måneder etter at fakturaen er betalt i sin helhet
Identifisering, risiko- og svindelhåndtering For å utføre eksterne og interne undersøkelser – f.eks kredittsjekker Berettiget interesse (Artikkel 6.1 f i personopplysningsloven) Vår berettigede interesse innebærer å beskytte oss mot svindel og tap, ettersom vi kjøper fakturaene fra våre klienter. Ja 36 måneder etter at fakturaen er betalt i sin helhet
For å identifisere og verifisere dine person- og kontaktopplysninger Berettiget interesse (Artikkel 6.1 f i personopplysningsloven) Vår berettigede interesse innebærer å beskytte oss mot svindel og tap, ettersom vi kjøper fakturaene fra våre klienter. Ja 36 måneder etter at fakturaen er betalt i sin helhet
Håndtere risiko, forhindre svindel og gjennomføring av risikoanalyser Berettiget interesse (Artikkel 6.1 f i personopplysningsloven) Vår berettigede interesse innebærer å beskytte oss mot svindel og tap, ettersom vi kjøper fakturaene fra våre klienter. Nei 36 måneder etter at fakturaen er betalt i sin helhet
For å forhindre misbruk og uberettiget bruk av AfterPays tjenester, ved å f.eks forbedre kredittrisiko- og svindelmodellene Berettiget interesse (Artikkel 6.1 f i personopplysningsloven) Vår berettigede interesse innebærer å ha fungerende og tilstrekkelige modeller for å beskytte oss mot kreditt- og svindeltap Nei 36 måneder etter at fakturaen er betalt i sin helhet

4.1 Automatiserte avgjørelser

Den automatiserte avgjørelsen av din kredittverdighet, din identitet og kontaktinformasjon, og tilbud om en av våre betalingsløsninger blir gjennomført idet du bestiller varen på en nettside, og velger en av våre betalingsløsninger. Avgjørelsen av om du får innvilget kreditt er basert på informasjon fra eksternt kredittopplysningsselskap, samt betalingsinformasjon som AfterPay allerede innehar fra tidligere kjøp.

Kredittrelaterte avgjørelser er basert på informasjon fra eksternt kredittopplysningsselskap, samt betalingsinformasjon som AfterPay allerede innehar fra tidligere kjøp. I tilfelle manglende kredittverdighet eller vesentlig mistanke om svindel, vil ikke AfterPays betalingsløsninger bli tilbudt.

4.2 Utvikling av AfterPays tjenester

Dine opplysninger vil benyttes idet AfterPay leverer sine tjenester, slik som brukeridentifisering og for å gjøre tjenestene mer personlige, interaktive og brukervennlige. Dine opplysninger vil også benyttes for å kunne besvare dine henvendelser og spørsmål, for å implementere de valgene du foretar og andre liknende gjøremål, for å ivareta datasikkerhet og personvern, og for å forhindre misbruk og uberettiget bruk av AfterPays nettbaserte tjenester.

4.3 Kundekommunikasjon

Dine opplysninger kan benyttes til kundekommunikasjon, for eksempel for å sende deg notifikasjoner vedrørende våre tjenester og for å kontakte deg i forbindelse med kundeservice.

Overføring av personopplysninger utenfor EU/EØS Som en hovedregel overfører vi ikke dine opplysninger utenfor EU/EØS-området. Dersom det skulle forekomme, forsikrer vi at dine opplysninger blir forsvarlig behandlet, beskyttet med et tilstrekkelig sikkerhetsnivå eller med nødvendige sikkerhetstiltak. Eksempler på slike sikkerhetstiltak er kontraktfestet konfidensialitet i tilknytning til behandling av dine personopplysninger, behandling av personopplysninger i henhold til gjeldende lov, slik som bruk av EUs standardkontraktsklausuler som er godkjent av EU-kommisjonen og andre tiltak som sikrer at dine personopplysninger behandles i overensstemmelse med denne personvernerklæringen. Du kan be om informasjon om de implementerte sikkerhetstiltakene ved å ta kontakt med oss. Vår kontaktinformasjon fremgår av punkt 11 i personvernerklæringen.

5. Hvilke rettigheter har du?

Innsyn: Du kan be om en utskrift av de personopplysningene vi har om deg.

Korrigering: Vi vil forsikre oss om at opplysningene vi har om deg er oppdaterte og korrekte. Du kan be oss om å korrigere eller slette opplysninger som ikke er korrekte.

Sletting: Du kan be oss om å slette opplysningene vi har registrert på deg. Dette gjelder likevel ikke dersom opplysningene er nødvendige for å levere våre tjenester. Vi kan heller ikke slette de opplysningene som vi er pålagt å lagre i henhold til gjeldende lovgivning.

Innsigelsesrett: Du kan protestere mot behandlingen av dine personopplysninger som skjer i samsvar med personopplysningsloven artikkel 21. Dette kan du gjøre ved å sende en e-post til [personvernombud@afterpay.no](mailto: personvernombud@afterpay.no)

Tilbakekall av samtykke: Når behandlingen av dine personopplysninger er basert på ditt samtykke, har du rett til å tilbakekalle ditt samtykke på hvilket som helt tidspunkt. Et tilbakekall av samtykke vil ikke påvirke lovligheten av behandlingen som skjedde før samtykke ble tilbakekalt. Dersom du ønsker å tilbakekalle ditt samtykke, kan du sende en e-post til [personvernombud@afterpay.no](mailto: personvernombud@afterpay.no)

Dataportabilitet: Ved automatisert behandling av dine personopplysninger for å oppfylle en avtale, har du rett til å be om at personopplysningene vi har registrert på deg utleveres i et strukturert, alminnelig anvendt, maskinleselig format for overføring til en annen behandlingsansvarlig.

Klagerett: Du kan når som helst sende en klage til oss eller til tilsynsmyndighetene. Klage direkte til oss sendes til Arvato Finance AS, attn. Personvernombud, postboks 331 Sentrum, 0101 Oslo. Klage til tilsynsmyndighetene sendes til Datatilsynet, Postboks 8177, 0034 Oslo.

6. Til hvem utleveres dine personopplysninger?

Vi kan dele eller utlevere dine personopplysninger til utvalgte tredjeparter:

Hvis vi deler dine personopplysninger med slike tredjeparter, gjennomfører vi egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at dine personopplysninger behandles med tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse ved overføring eller utlevering til slike tredjeparter.

Vi vil aldri selge dine personopplysninger til tredjeparter. Vi vil heller aldri utlevere dine personopplysninger til tredjeparter for direkteannonsering, fjernsalg eller andre liknende former for direkte markedsføring, meningsmålinger eller markedsundersøkelser, så fremt du ikke har gitt oss ditt samtykke til dette.

7. Hvordan ivaretar vi sikkerheten rundt dine personopplysninger?

Vi benytter oss av den nyeste teknologien for å ivareta sikkerheten rundt dine personopplysninger. Dette betyr at vi benytter oss av alle nødvendige tekniske og administrative sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger mot uberettiget/uautorisert tilgang, overføring, ødeleggelse eller annen uberettiget behandling. Våre sikkerhetstiltak består blant annet av moderne brannmurer, krypteringer, sikkert IT-miljø, egnet adgangskontroll, opplæring av vårt personale som behandler dine personopplysninger og nøye valg av underleverandører. I tillegg er adgangen til dine personopplysninger begrenset til ansatte i AfterPay som har behov for disse opplysningene for å levere våre tjenester til deg.

8. Andre nettsider

Våre nettsider kan koble til andre nettsider. Vi er ikke ansvarlige for innholdet på disse nettsidene eller for deres personvernerklæringer. Vi anbefaler at du leser nøye igjennom andre nettsiders personvernerklæring, vilkår og betingelser før du bruker dem.

9. Bruk av cookies/informasjonskapsler og annen liknende sporingsteknologi

AfterPay benytter cookies for å levere sine tjenester. Cookies er små filer som lagres midlertidig på din harddisk. Cookies benyttes kun for å samle informasjon om bruken av AfterPays tjenester. Dette gjør det mulig å gjenkjenne din enhet automatisk neste gang du benytter en av våre tjenester. Cookies inneholder imidlertid ingen personopplysninger, slik at ditt personopplysningsvern er ivaretatt. Avhengig av dine innstillinger, kan din nettleser automatisk akseptere cookies. Du kan imidlertid, når som helst, endre din nettlesers innstillinger og benytte AfterPay uten cookies. Brukervennligheten kan i så fall bli noe begrenset.

10. Endringer i personvernerklæringen

Vi utvikler våre nettsider kontinuerlig, og forbeholder oss retten til å endre denne personvernerklæringen. Slike endringer vil publiseres i personvernerklæringen. Endringer kan også foretas ved relevante endringer i gjeldende lovverk. Vi anbefaler at du med jevne mellomrom går igjennom vår personvernerklæring.

11. Spørsmål om personvern

Vi har en gruppe ansatte som er spesialister innen personvern. Hvis du har spørsmål vedrørende denne personvernerklæringen eller personvern generelt, kan du sende disse til vårt personvernombud på e-post personvernombud@afterpay.no.

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert den 16.05.2018.