Privacy Statement

1. Riverty

De service achteraf betalen is een dienst van Arvato Finance International B.V. die handelt onder de naam Riverty (hierna “Riverty”).

De bescherming van privacy is belangrijk voor Riverty. Het navolgende Privacy Statement geeft uitleg over welke persoonsgegevens Riverty verzamelt en hoe Riverty hiermee omgaat. Daarnaast licht dit Privacy Statement toe welke rechten u heeft in het kader van gegevensbescherming en hoe u deze kunt uitoefenen. Door het bezoeken van onze website of het afnemen van onze diensten gaat u akkoord met ons privacy beleid, die u hieronder vindt. Wij verzoeken u hiervan kennis te nemen.

2. Gegevensverantwoordelijke

Riverty is (eind)verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die wij verzamelen. Wij verzamelen persoonsgegevens als u gebruik maakt van Riverty, wanneer u zich registreert voor My Riverty of onze website bezoekt.

3. Gegevensverwerking

Riverty verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot consumenten, online retailers en bezoekers van deze website. Welke gegevens wij verzamelen is afhankelijk van de dienst die u gebruikt.

3.1 Gegevens die u aan ons verstrekt

U verstrekt ons persoonsgegevens wanneer u:

Deze gegevens bestaan uit:

3.2 Gegevens die wij verzamelen wanneer u gebruik maakt van de Riverty betaalmethode of de My Riverty omgeving

Wanneer u onze betaalmethode of de My Riverty omgeving gebruikt kunnen we de volgende informatie van u verzamelen:

Ieder bezoek aan de Riverty omgeving word automatisch geregistreerd. Hierbij verzamelen wij de volgende informatie(hierna “overige informatie”):

Hiervoor maken wij gebruik van cookies.

De informatie die u met ons deelt, evenals de informatie over uw order en uw financiële informatie, is nodig om de betaalmethode Riverty aan te bieden. De overige informatie is nodig voor andere doeleinden, die hieronder staan toegelicht.

4. Doeleinden van gegevensgebruik gewaarborgd

Riverty verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden zoals hieronder gespecificeerd. Verder kunt u zien hoe lang wij bepaalde gegevens bewaren.

4.1 Doeleinden

Segment Doel Juridische grondslag Automatisch Bewaartermijn
Identificatie, Risico & Fraude Management Om uw identiteit te bevestigen en uw persoonsgegevens te verifiëren. Uitvoering van betaalovereenkomst (Art. 8 b AVG) Ja 2 jaar
Voor risico-analyse, risicomanagement en ter voorkoming van fraude. Rechtmatige belangen (Art. 8 f AVG). Ons rechtmatig belang is om Riverty te beschermen tegen non-solvabiliteit en fraude. Ja 2 jaar
Om uw gegevens te controleren bij een kredietagentschap. Voldoen aan een wettelijke verplichting (art. 8 c AVG). Ja 2 jaar
Om misbruik van de betaalmethode Riverty te voorkomen en om de risicotoetsing te verbeteren. Uitvoering van betaalovereenkomst (Art. 8 b AVG) Voldoen aan een wettelijke verplichting (art, 8 c AVG).
Rechtmatig belang (Art 8 f AVG).
Ons rechtmatig belang is om Riverty te beschermen tegen non-solvabiliteit en fraude.
Ja 2 jaar
Administratie van betalingen & relatiebeheer Om betalingen en klantgegevens te beheren. Uitvoering van betaalovereenkomst (Art. 8 b AVG)
We hebben uw gegevens nodig om een betaalovereenkomst met u aan te kunnen gaan en om onze dienst aan te kunnen bieden.
Ja 7 jaar
Om betalingen en klantgegevens te beheren. Om de diensten van Riverty te beheren en voor interne processen. Ja 7 jaar
Algemeen Om te voldoen aan de toepasselijke richtlijnen en wetgeving, zoals de wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme. Voldoen aan een wettelijke verplichting (art. 8 c AVG) Nee Afhankelijk van betreffende wetgeving

4.2 Geautomatiseerd besluit

Wanneer u geen bekende klant voor ons bent, gebruiken wij uw gegevens voor het uitvoeren van een geautomatiseerde real-time risicotoets, om inzicht te verwerven in uw betaalwaardigheid. Bent u wel een bekende klant, dan bepalen we op basis van uw bestelhistorie of uw verzoek om achteraf te betalen wordt geaccepteerd. Dit doen we op basis van typeringen als “redelijk bekende klant” en “vaste klant”.

4.3 Verbetering Riverty website en MyRiverty

Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor identificatie van gebruikers en om de Riverty website meer persoonlijk, interactief en gebruiksvriendelijk te maken. Daarnaast kunnen uw gegevens worden gebruikt bij het beantwoorden van uw vragen, de veiligheid van gegevens te waarborgen en misbruik van de website te voorkomen.

4.4 Klantcontact

Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor klantcontact, zoals het sturen van notificaties over onze diensten en om contact met u op te nemen in het kader van klantenservice. Indien u geen notificaties wilt ontvangen in de Riverty app, kunt u deze in de Riverty app uitzetten.

5. Gegevensverwerking buiten de EU

Riverty verwerkt (of stuurt) standaard geen persoonsgegevens buiten de EU. In de situaties dat dit wel nodig is, verzekert Riverty dat de juiste maatregelen worden getroffen om dezelfde privacy te garanderen als binnen de EU. Een voorbeeld van deze maatregelen is extra contractuele afspraken omtrent vertrouwelijkheid en toepasselijkheid van de Europese wetgeving. U kunt een kopie van deze aanvullende afspraken opvragen via privacy@afterpay.nl. Dit e-mailadres wordt beheerd door de twee functionarissen gegevensbescherming van Riverty.

6. Welke rechten heeft u?

Inzage: u heeft het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die Riverty van u heeft.

Correctie: wij zorgen er voor dat de gegevens die Riverty van u heeft kloppen en actueel zijn. U kunt ons vragen om informatie te wijzigen of verwijderen, wanneer iets in uw gegevens niet klopt.

Verwijdering: u heeft het recht om verwijdering van uw gegevens aan te vragen. We hebben niet altijd de mogelijkheid om uw gegevens direct te verwijderen in verband met de wettelijke bewaartermijnen of uitvoering van de betaalovereenkomst.

Bezwaar: u heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, mocht u van mening zijn dat dit onjuist of onterecht gebeurt. Dit kan door een e-mail te sturen naar privacy@riverty.nl.

Toestemming intrekken: wanneer wij persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, zoals bijvoorbeeld de nieuwsbrief, heeft u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Dit kunt u doen via onze website, onderin de nieuwsbrief of door een e-mail te sturen naar klantenservice@afterpay.nl.

Dataportabiliteit: als uw persoonsgegevens automatisch worden verwerkt voor de uitvoering van een overeenkomst, heeft u het recht om te vragen om een leesbaar format voor overdracht aan een andere partij.

Klachten: u kunt een klacht aangaande gegevensbescherming indienen via privacy@riverty.nl of bij de autoriteit via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

7. Met wie delen we uw gegevens?

Riverty maakt gebruik van professionele marktpartijen die Riverty faciliteren bij onder meer het sturen van de betaaloverzichten, het uitvoeren van creditscoring ten einde inzicht te verwerven in de betaalwaardigheid van de consument die van Riverty gebruik maakt en voor het doelmatig inrichten van Riverty’s riskmanagement. Voor de creditscoring betreft dit Bisnode. Vragen over deze professionele marktpartijen en over hun wijze van gegevensverwerking kunnen gesteld worden aan Riverty via privacy@riverty.nl.

Daarnaast kunnen uw gegevens gedeeld worden binnen de Arvato Financial Solutions group, om de dienstverlening van Riverty te kunnen verbeteren en optimaliseren.

Verder kunnen gegevens met de autoriteiten worden gedeeld als dat wettelijk verplicht is. Dit doen we echter alleen als er aangetoond wordt dat dit een verplichting is.

Wanneer wij uw gegevens delen met de derden die voor ons bijvoorbeeld de facturatie verzorgen, nemen we alle wettelijke, technische en organisatorische maatregelen om te zorgen dat uw gegevens zorgvuldig beveiligd worden bij overdracht aan deze partijen.

Riverty verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Daarnaast sturen wij uw gegevens niet naar derden voor direct marketing, verkoop op afstand, marktonderzoeken, tenzij u hier toestemming voor hebt gegeven.

8. Hoe beveiligt Riverty uw gegevens?

Riverty neemt passende technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, overdracht, vernietiging of andere ongeautoriseerde verwerkingen. De veiligheidsmaatregelen omvatten firewalls, encryptie, gebruik van beveiligde IT-omgevingen, toegangscontrole, training aan personeel dat met uw gegevens werkt en de zorgvuldige selectie van derden die persoonsgegevens voor ons gaan verwerken. Daarnaast is toegang tot uw informatie beperkt tot alleen personeel van Riverty dat uw gegevens nodig heeft voor de uitvoering van zijn/haar functie.

9. Andere websites

Onze website kan verwijzen naar andere websites. Riverty is niet verantwoordelijk voor de privacy statements of inhoud van deze websites. We adviseren u om de privacy statements en algemene voorwaarden van deze websites te lezen voor gebruik.

10. Gebruik van cookies en soortgelijke tracking technologie

Cookies zijn kleine bestanden die tijdelijk worden opgeslagen in de browser cache van gebruikers wanneer een website wordt bezocht. Onze website gebruikt cookies om statistische gegevens te verzamelen over het gebruik van onze website en om onze website gebruikersvriendelijker te maken.

Wanneer u geen cookies op uw computer wilt, kunt u het gebruik hiervan blokkeren via uw browserinstellingen. Hou er rekening mee dat sommige mogelijkheden op de website alleen werken als u cookies toestaat.

U kunt ook cookies uit uw browsergeschiedenis verwijderen. Door het verwijderen van de cookies op een regelmatige basis, kunt u het gebruikersprofiel wat daarmee is opgebouwd veranderen. Het verwijderen van cookies stopt echter niet het verzamelen van de data, het verwijdert slechts het profiel gebaseerd op de eerdere browsegeschiedenis.

11. Wijzigingen Privacy Statement

Riverty voert constant verbeteringen door op haar website en haar betaalmethode. Om die reden behoudt Riverty het recht om haar Privacy Statement te wijzigen door de wijzigingen op haar website te vermelden. Wijzigingen kunnen ook worden gemaakt door verandering in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere regelgeving of jurisprudentie hierover. We adviseren de inhoud van het Privacy Statement regelmatig te controleren.

12. Vragen over gegevensbescherming

Op verzoek kunt u inzage krijgen in uw persoonsgegevens, ze laten wijzigen of verwijderen.

Riverty heeft twee functionarissen gegevensbescherming die elke dag bezig zijn met de bescherming van uw gegevens. Heeft u vragen over het Privacy Statement of de bescherming van persoonsgegevens binnen Riverty? Neem dan contact op met B.J.Beenen of S.Jansma via privacy@riverty.nl.

De laatste wijziging in dit Privacy Statement vond plaats op 15 mei 2018.