MyRiverty-verkkosivuston tietosuojatiedot

Riverty-maksumenetelmiä, kuten tilin kautta tehtyä ostoa, koskevat tietosuojatiedot (jäljempänä "Tuotetietosuojatiedot") löytyvät seuraavan linkin takaa: https://documents.myafterpay.com/privacy-statement/fi_fi/.

1. Kuka vastaa tietojeni käsittelystä?

Riverty Finland Oy (1730113-3), Kaisaniemenkatu 13A, 00100 Helsinki ("Arvato") vastaa tietojesi käsittelystä. Voit ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaamme postitse lähettämällä kirjeen yllä olevaan osoitteeseen lisäämällä kuoreen tekstin "Tietosuojavastaavalle" tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tietosuoja.fi@arvato.com.

2 Mihin tarkoituksiin tietoja käsitellään?

2.1 Käyttötiedot: tietojen käsittely verkkosivustolla

Kun käytät verkkosivustoamme tai Riverty-verkkopalveluja, seuraavat tiedot lähetetään automaattisesti palvelimellemme: IP-osoitteesi, pyytämäsi sisällön tiedot ja käyttötottumuksesi (esim. mitä osoita (usein kysytyt kysymykset, yhteydenottolomake jne.) olet katsonut), sivustolle kirjoittamaasi sisältö (esim. hakusanat, kirjautumistiedot, arviot, lomakemerkinnät, napsautustiedot), käytön päivämäärä ja kellonaika, käyttämäsi verkkoselaimen tiedot, vierailusi kesto verkkosivulla sekä se sivu, jolla kävit aiemmin ja jolta saavuit verkkosivustollemme. Näitä tietoja kutsutaan jäljempänä "käyttötiedoiksi" ja niitä käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

2.2 Kirjautuneen käyttäjän muut tiedot ja tietojen käsittely

Sisäänkirjautumisen yhteydessä käsittelemme käyttötietojen (katso kohta 2.1) lisäksi ostojasi koskevia tietoja, valitsemiasi maksutapoja (esim. maksu erissä, maksutauko, suoraveloitus), rahanpesusäädösten edellyttämiä tietoja ja soveltuvin osin valinnaisia tietoja (esim. tiedot chatbotissa, yhteydenottolomakkeessa, arviointilomakkeessa, tunnistus- tai allekirjoitusprosessissa, pankkitilisi analyysiprosessissa) seuraavia tarkoituksia varten:

3 Verkkosivuston ja Riverty-verkkopalveluiden tarjoaminen

3.1 Verkkosivuston tarjoaminen

Kun käytät verkkosivustoamme, käsittelemme sen aikana kerättyjä käyttötietoja voidaksemme teknisesti tarjota sinulle pyytämiäsi sisältöjä ja toimintoja. Siihen liittyvien käyttötietojen käsittelyn oikeudellinen perusta on yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) (b).

3.2 Riverty-verkkopalvelut kirjautuneille käyttäjille

Sisäänkirjautumisen jälkeen kaikki verkkosivujemme kautta tarjotut Riverty-verkkopalvelut ovat käytettävissäsi. Kirjautumistietosi ovat: Vahva tunnustautuminen (TUPAS).

Sivuston ja Riverty-verkkopalveluiden käytön aikana kerättyjä tietojasi (ks. kohta 2) käsitellään, jotta voimme tarjota sinulle Riverty-verkkopalveluja. Näitä ovat esimerkiksi seuraavat:

Tietojesi käsittelyn oikeudellinen perusta Riverty-verkkopalveluiden tarjoamiseksi on yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) (b).

4. Teknisen turvallisuuden takaaminen

Verkkosivuston käytön aikana kerätyt käyttötiedot tallennetaan palvelimiemme lokitietoihin (jäljempänä "palvelinlokitiedostot") lyhyeksi ajaksi. Palvelimen lokitiedostot tallennetaan erikseen muista tiedoista. Siksi emme voi tehdä suoria johtopäätöksiä sinusta palvelinlokitiedostojen kautta. Viimeistään seitsemän päivän kuluttua palvelinlokitiedostot anonymisoidaan kokonaan lyhentämällä IP-osoitetta niin, että henkilökohtainen viittaus poistetaan pysyvästi. Edellä mainittu käyttötietojen käsittely tapahtuu yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6 (1) (f) perusteella teknisen turvallisuuden takaamiseksi, erityisesti palvelimiimme kohdistettujen hyökkäysten ja petosten ehkäisemiseksi, sekä vianmääritystarkoituksiin.

5. Verkkoanalyysi ja käyttömittaus

Osana verkkoanalyysiämme käytämme ns. seurantatyökaluja käyttötietojen arviointiin, jotta voimme selvittää, miten verkkosivustoamme tai Riverty-verkkopalveluitamme käytetään (käyttömittaus). Verkkosivustomme käyttää myös tunnistusevästeitä ("evästeet") tähän tarkoitukseen. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka selaimesi tallentaa. Käyttämämme evästeet sisältävät satunnaisesti luodun merkki jonon, jota verkkosivustomme käyttää tunnisteena seuraavilla sivuvierailuilla. Näin pystymme tunnistamaan, oletko vieraillut sivustollamme aiemmin ja mitä sisältöä ja toimintoja olet käyttänyt. Tunnistustoiminto ei itsessään sisällä mitään henkilötietoja. Näin opimme esimerkiksi, mitkä tarjoukset ja sisällöt ovat erityisen suosittuja, kuinka pitkään ja milloin verkkosivustoa tai Riverty-verkkopalveluja käytetään erityisen usein, miltä alueilta (kaupungin tasolle saakka) sivustoamme tai tarjouksiamme käytetään ja mitä selaimia ja laitteita käyttäjämme käyttävät. Tätä tarkoitusta varten käytämme verkkosivustolla teknologioita pseudonymisoitujen käyttäjäprofiilien luomiseksi, jotta voimme suorittaa käyttömittauksia sekä tilastollisia analyyseja, optimoida tarjoamamme tuotteet/palvelut ja suunnitella ne havaittujen vaatimusten mukaisesti.

Oikeudellinen peruste mittausten suorittamiseen on yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6 (1) (f) perustuen oikeutettuun etuumme suorittaa tilastollisia analyysejä verkkosivustosta ja Riverty-verkkopalveluista sekä suunnitella ne tarvepohjaisella tavalla yllä kuvatun mukaisesti.

Verkkoanalyysiä ja käyttömittauksia varten tallennetut käyttötiedot ja käyttöprofiilit poistetaan tai anonymisoidaan yleensä vuoden kuluttua.

Voit poistaa sellaiset evästeet käytöstä, jotka eivät ole välttämättömiä sivuston toiminnan kannalta, Consent Management Platformin (suostumuksen hallinta-alusta) kautta. Tässä tapauksessa käyttötietojasi ei enää käytetä yllä kohdassa 5 ja jäljempänä kohdassa 5.2 kuvattuihin tarkoituksiin.

5.1 Consent Management Platform

Käytämme suostumusten hallintaan Consent Management Platform -alustaa, jonka tarjoaja on Usercentrics, Straße 7, 80331 München, Saksa (CMP). CMP tukee meitä tietojenkäsittelyprosessien läpinäkyvässä esittämisessä ja mahdollistaa tietojen käsittelyn tallentamisen ja tallennettujen tietojen noutamisen, olipa käyttäjä antanut siihen suostumuksensa tai ei. Usercentrics käsittelee seuraavia tietoja seuraaviin tarkoituksiin (ura-koitsijana):

Tietojen käsittelytarkoitukset

Käsitellyt tiedot

Oikeudellinen perusta

Tietojen käsittelypaikka

Suostumuksen ja laitetietojen tallennus tapahtuu yksinomaan Euroopan unionissa, tarkemmin Frankfurt am Mainissa (API-palvelin) ja Belgiassa (suostumustietokanta). Olemme sopineet näistä säilytyspaikoista sopimuskumppanimme Google Ireland Limitedin kanssa. Google LLC US:llä ei ole vakiopääsyä tallennettuihin tietoihin. Google LLC US on teknisesti mukana tukemassa Google Irelandin käyttämien isännöintipalvelujen toimintaa. Näitä ovat: laitteiston ylläpito, CDN ja palvelinvalvonta. Mikään näistä palveluista ei sisällä Google LLC US:n käyttöoikeutta Usercentricsin CMP-tietoihin.

Säilytysaika

Todiste aiemman annetun suostumuksen peruuttamisesta säilytetään viiden vuoden ajan sen vuoden lopusta, jolloin suostumus peruutettiin. Säilytys perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 5 (2) mukaiseen vastuuseemme sekä tavanomaisiin vanhentumisaikoihin.

5.2 Seurantatyökalut

Käytämme alla lueteltujen palveluntarjoajien seurantatyökaluja tietojen käsittelyyn osiossa 5 kuvatun verkkoanalyysin puitteissa. Ellei toisin mainita, nämä palveluntarjoajat käsittelevät henkilötietoja yksinomaan puolestamme, eivät omiin tarkoituksiinsa (nk. käsittelijät). Mikäli nämä palveluntarjoajat käsittelevät tietojasi Euroopan unionin ulkopuolella, tämä voi johtaa siihen, että tietosi siirretään maahan, joka ei takaa samaa tietosuojatasoa kuin Euroopan unioni. Tässä tapauksessa varmistamme, että palveluntarjoajat takaavat vastaavantasoisen tietosuojan sopimuksella tai muulla tavoin. Voit pyytää kopiota näistä takuista käyttämällä kohdassa 1 mainittuja yhteystietoja.

Google Ireland Limited

Riverty-verkkopalvelut käyttävät Google Analytics for Firebase ("Firebase") -työkalua. Firebase on Google Ireland Limitedin, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti ("Google"), analysointityökalu. Käytämme Firebasea käyttötietojen keräämiseen ja pseudonymisoitujen käyttöprofiilien luomiseen. Firebasen avulla voimme myös tallentaa pseudonymisoituja käyttöprofiileja, jos sovelluksen käytössä on ongelmia tai sovellus kaatuu. Lisäksi Firebase-palvelun avulla tuomme sovelluksessa uusia rakenteita pienelle osalle käyttäjistä niin kutsuttujen A/B-testien avulla. Kun vertaamme pseudonymisoituja käyttäjäprofiileja, näemme, missä määrin uusi rakenne vaikuttaa sovelluksen käyttöön. Firebasen luomia pseudonymisoituja käyttöprofiileja ei yhdistetä muihin Googlen puolestamme tallentamiin tietoihin.

Lisäksi olemme sopineet tässä tapauksessa EU:n komission vakiosopimuslausekkeista Googlen kanssa.

6. Mainonta ja yksilölliset tarjoukset

Käytämme yhteystietojasi lähettääksemme sinulle mainoksia postitse, sähköpostilla, multimediaviestillä, tekstiviestillä tai Riverty-sovelluksella koskien muita Riverty-tuotteita, kuten osamaksuja ("Riverty Flex") tai kuukausilaskutusta. Saat mainoksia sähköpostitse, multimediaviesteillä tai tekstiviesteillä myös ilman nimenomaista suostumustasi, jos olemme vastaanottaneet sähköpostiosoitteesi tai puhelinnumerosi käyttäessäsi palveluitamme ja mainonnan kohteena olevat tuotteet/palvelut ovat samankaltaisia kuin aiemmin käyttämäsi. Voit kieltää tämän yhteystietojesi käytön mainonta tarkoituksiin, milloin tahansa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tietosuoja.fi@arvato.com. Tästä ei koidu lisäkustannuksia, lukuun ottamatta perushintojen mukaisia siirtokustannuksia.

Lisäksi jokaisen sähköpostin, multimediaviestin tai tekstiviestin lopussa sinulle annetaan mahdollisuus kieltää sähköpostiosoitteesi tai puhelinnumerosi käyttäminen edellä mainittuun tarkoitukseen (vastaavien tuotteiden ja palveluiden mainostaminen) tulevaisuudessa.

7. Muut palveluntarjoajat

Mikäli käytämme muita kuin tässä tietosuojailmoituksessa nimettyjä palveluntarjoajia tarjotaksemme tätä verkkosivustoa tai Riverty-verkkopalveluitamme (esimerkiksi tilausten käsittelijät, datakeskukset, teknisten palveluiden tarjoajat), he pääsevät tietoihisi vain siinä laajuudessa ja niin pitkään kuin tarpeen kussakin tapauksessa kyseisten palvelujen tarjoamiseksi. Jos nämä palveluntarjoajat käsittelevät tietojasi Euroopan unionin ulkopuolella, tämä voi johtaa siihen, että tietosi siirretään maahan, joka ei takaa samaa tietosuoja tasoa kuin Euroopan unioni. Tässä tapauksessa varmistamme, että palveluntarjoajat takaavat vastaavan tasoisen tietosuojan sopimuksella tai muulla tavoin. Voit pyytää kopiota näistä takuista käyttämällä kohdassa 1 ilmoitettuja yhteystietoja.

8. Mitä oikeuksia minulla on henkilötietoihini liittyen?

Sinulla on oikeus saada milloin tahansa tietoa henkilötiedoista, jotka ovat hallussamme. Jos sinua koskevat tiedot ovat virheellisiä tai vanhentuneita, sinulla on oikeus pyytää niiden korjaamista. Sinulla on myös oikeus pyytää tietojesi poistoa tai niiden käsittelyn rajoittamista yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 17 tai 18 mukaisesti. Riverty:n tietosuojailmoitusten kohdasta 4 ja kohdasta 7 löytyy tietoa oikeuksistasi vastustaa mainontaa (https://documents.myafterpay.com/privacy-statement/fi_fi/)

Sinulla on oikeus saada sähköinen kopio tiedoistasi (oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen). Siinä määrin kuin emme käsittele tietoja mainonta tarkoituksiin yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6 (1) (f) mukaisesti, voit vastustaa käsittelyä yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 21 (1) mukaisesti tilanteestasi johtuvista syistä. Emme kuitenkaan aina voi noudattaa tätä, esim. lakisääteisten määräysten toisin vaatiessa. Jos haluat käyttää oikeuksiasi, erityisesti peruutus- ja vastustamisoikeuksiasi, tai jos sinulla on yleistä kysyttävää Riverty-verkkopalveluihin liittyvästä tietosuojasta, voit ottaa meihin yhteyttä, milloin tahansa osoitteesta tietosuoja.fi@arvato.com tai ottamalla yhteyttä tietosuojavastaaviimme.

Sinulla on myös oikeus ottaa yhteyttä tietosuojaviranomaiseen ja osoittaa valitus sille. Toimivaltaisen viranomaisen yhteystiedot ovat alla:

Viranomainen: Tietosuojavaltuutetun toimisto

Osoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

Puhelin: +358(0)295666700

Sähköposti: tietosuoja@om.fi

Päivitetty viimeksi: 05.10.2021