COOKIES, DATA M.M.

Integritetspolicy

Vi har skrivit denna integritetspolicy (version 12/01/2022-311250363) för att förklara för dig, i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, vilken information vi samlar in och hur vi använder informationen och vilka beslutsalternativ du har som besökare på denna webbplats.

Det ligger tyvärr i ämnets natur att dessa förklaringar låter väldigt tekniska, men vi har försökt att beskriva det viktigaste så enkelt och tydligt som möjligt.

Observera: Denna integritetspolicy gäller för användningen av denna webbplats. Du hittar ett exempel på en integritetspolicy som gäller för dina köp med Riverty här. Observera att integritetspolicyn kan variera från en säljare till en annan. Tillämpliga deklarationer finns vid kassan och i respektive säljares integritetspolicy.

Automatisk datalagring

När du besöker våra webbplatser skapas och lagras viss information automatiskt.

När du besöker vår webbplats, precis som nu, lagrar vår webbserver automatiskt data såsom:

Dessa data finns i filer (loggfiler på webbserver).

Som regel sparas webbserverns loggfiler i två veckor och raderas sedan automatiskt. Vi delar inte med oss av denna information.

Lagring av personuppgifter

Personuppgifter som du lämnar till oss elektroniskt på denna webbplats, såsom ditt namn, din e-postadress, adress eller andra personuppgifter när du skickar in ett formulär, används endast av oss och under en viss tid för det angivna syftet. Dessa personuppgifter lagras på ett säkert sätt och vidarebefordras inte till tredje part.

Vi använder därför endast personuppgifter för kommunikation med de besökare som uttryckligen begär kontakt och för behandling av de tjänster och produkter som erbjuds på denna webbplats. Vi delar inte med oss av dina personuppgifter utan ditt samtycke.

Om du skickar oss personuppgifter via e-post – och därmed även utanför denna webbplats – kan vi inte garantera säker överföring och skydd av dina uppgifter. Vi rekommenderar att du aldrig skickar konfidentiell information okrypterad via e-post.'

Enligt artikel 6.1 a i GDPR (laglig behandling) bygger den rättsliga grunden på att du ger oss ditt samtycke till behandlingen av den information du anger. Du kan när som helst återkalla detta samtycke genom att skicka ett e-postmeddelande till oss och begära detta. Du hittar våra kontaktuppgifter här.

Rättigheter enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Enligt bestämmelserna i GDPR har du i allmänhet följande rättigheter:

Om du anser att behandlingen av dina uppgifter strider mot dataskyddslagstiftningen eller om dina dataskyddsrättigheter på annat sätt har kränkts kan du kontakta Federal Commissioner for Data Protection och Freedom of Information (BfDI).

Analys av besökarnas beteende

I följande integritetspolicy informerar vi dig om och hur vi analyserar data om ditt besök på denna webbplats. I regel analyseras insamlade data i anonymiserad form och vi kan inte se din personliga identitet baserat på ditt beteende på den här webbplatsen.

Du kan läsa mer om möjligheterna att invända mot denna analys av data om ditt besök i följande integritetspolicy.

TLS-kryptering med https

Vi använder https för att överföra data på internet på ett säkert sätt (dataskydd genom teknisk design, artikel 25.1 GDPR). Genom att använda TLS (Transport Layer Security), ett krypteringsprotokoll för säker dataöverföring över Internet, kan vi säkerställa skyddet av konfidentiell information. Du vet att dataöverföring sker på ett säkert sätt när du ser låssymbolen längst upp till vänster i webbläsaren och användningen av prefixet https (i stället för http) som en del av vår internetadress.

Google Analytics integritetspolicy

Vi använder analysverktyget Google Analytics (GA) från det amerikanska företaget Google Inc. på vår webbplats. Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irland) ansvarar för alla Googles tjänster i Europa. Google Analytics samlar in data om vad du gör på vår webbplats. Om du till exempel klickar på en länk lagras denna information i en cookie och skickas till Google Analytics. Tack vare de rapporter vi får från Google Analytics kan vi bättre anpassa vår webbplats och våra tjänster efter dina önskemål. Nedan går vi närmare in på spårningsverktyget och informerar dig framför allt om vilka uppgifter som lagras och hur du kan förhindra detta.

Vad är Google Analytics?

Google Analytics är ett spårningsverktyg som används för att analysera trafiken på vår webbplats. För att Google Analytics ska fungera är en spårningskod integrerad i koden på vår webbplats. När du besöker vår webbplats registrerar denna kod vad du gör på vår webbplats. Så snart du lämnar vår webbplats skickas dessa data till Google Analytics servrar där de lagras.

Google behandlar informationen och vi får rapporter om användarbeteende. Dessa rapporter kan inkludera, men är inte begränsade till:

Varför använder vi Google Analytics på vår webbplats?

Vårt mål med den här webbplatsen är tydligt. Vi vill erbjuda dig bästa möjliga service. Statistiken och data från Google Analytics hjälper oss att uppnå detta mål.

De statistiska analyserna av data ger oss en tydlig bild av vår webbplats styrkor och svagheter. Å ena sidan kan vi optimera vår webbplats för att göra det enklare för de som är intresserade att hitta webbplatsen när de söker på Google. Å andra sidan hjälper uppgifterna oss att bättre förstå dig som besökare. Vi vet därför exakt vad vi behöver förbättra på vår webbplats för att kunna erbjuda dig bästa möjliga service. Informationen hjälper oss också att genomföra våra reklam- och marknadsföringsaktiviteter på ett mer riktat och kostnadseffektivt sätt. Det är trots allt bara vettigt att visa våra produkter och tjänster för personer som är intresserade av dem.

Vilka data lagras av Google Analytics?

Google Analytics använder en spårningskod för att skapa ett slumpmässigt unikt ID som är kopplat till din webbläsarcookie. Så här känner Google Analytics igen dig som ny användare. Nästa gång du besöker vår webbplats ses du som en ”återkommande” användare. Alla insamlade data lagras tillsammans med detta användar-ID. Det gör det möjligt att utvärdera pseudonymiserade användarprofiler.

Identifierare som cookies och app-ID:n gör det möjligt för oss att se dina interaktioner på vår webbplats. Interaktioner avser alla typer av åtgärder som du utför på vår webbplats. Om du även använder andra Google-tjänster (t.ex. ett Google-konto) kan data som genereras via Google Analytics länkas till cookies från tredje part. Google delar inte Google Analytics-data om vi inte som webbplatsoperatör godkänner det. Undantag kan göras om det krävs enligt gällande lagstiftning.

De cookies som används av Google Analytics finns i slutet av denna integritetspolicy. Här visar vi en översikt över de viktigaste data som samlas in med hjälp av Google Analytics:

Värmekartor: Google skapar så kallade värmekartor. Värmekartor gör det möjligt att se exakt vilka områden som du klickar på. På så sätt får vi information om hur du navigerar på vår webbplats.

Sessionens varaktighet: Med varaktighet menar Google den tid du tillbringar på vår webbplats utan att lämna den. Om du har varit inaktiv i 20 minuter avslutas sessionen automatiskt.

Studsfrekvens: En ”studs” är när du bara tittar på en sida på vår webbplats och sedan lämnar vår webbplats igen.

IP-adress: IP-adressen visas endast i förkortad form så att ingen tydlig tilldelning är möjlig.

Plats: IP-adressen kan användas för att bestämma land och ungefärlig plats. Denna process kallas även IP-platsinformation.

Teknisk information: Teknisk information omfattar din webbläsartyp, din internetleverantör eller skärmupplösning.

Referenskälla: Vi är naturligtvis också intresserade av vilken webbplats eller annons som tog dig till vår webbplats.

Denna lista är inte fullständig och används endast för allmän information om datalagring av Google Analytics.

Var lagras uppgifterna och hur länge?

Googles servrar distribueras över hela världen. De flesta servrar finns i USA och därför lagras dina data vanligtvis på amerikanska servrar. Här kan du läsa exakt var Googles datacenter finns.

Dina uppgifter distribueras på olika fysiska databärare. Fördelen med detta är att det går snabbare att komma åt information och att informationen är bättre skyddad mot manipulering. Alla Googles datacenter har motsvarande program för att skydda din information. Om till exempel Googles hårdvara går sönder eller om en naturkatastrof gör att servrarna slås ut, är risken för ett serviceavbrott hos Google fortfarande låg.

Dina uppgifter lagras av Google Analytics i 14 månader.

När den definierade perioden har löpt ut raderas data en gång i månaden. Denna lagringstid gäller för dina data som är kopplade till cookies, användaridentifiering och reklam-ID (t.ex. DoubleClick-cookies). Rapporterna baseras på aggregerade data och lagras oberoende av användardata. Aggregerade data avser sammanslagning av enskilda data till en större enhet.

Hur kan jag radera mina uppgifter eller förhindra att uppgifter lagras?

I enlighet med dataskyddslagstiftningen i EU har du rätt att få information om dina uppgifter och du kan uppdatera, radera eller begränsa dem. Du kan använda webbläsartillägget för att inaktivera Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, dc.js) för att förhindra att Google Analytics använder dina uppgifter. Du kan ladda ner och installera webbläsartillägget på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB. Observera att detta tillägg endast inaktiverar datainsamling av Google Analytics.

Om du vill inaktivera, radera eller hantera cookies generellt (oavsett Google Analytics) finns det en separat guide för varje webbläsare:

Chrome: Rensa, aktivera och hantera cookies i Chrome

Safari: Hantera cookies och webbplatsdata med Safari

Firefox: Rensa cookies och platsinformation i Firefox

Internet Explorer: Radera och hantera cookies

Microsoft Edge: Radera cookies i Microsoft Edge

Google Analytics deltar aktivt i EU-US Privacy Shield Framework, som reglerar korrekt och säker överföring av personuppgifter. Mer information om detta finns på https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&tid=311250363.

Vi hoppas att vi har kunnat förklara den viktigaste informationen om Google Analytics databehandling på ett enkelt sätt. Om du vill veta mer om spårningstjänsten rekommenderar vi följande två länkar: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/ och https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Google Analytics IP–anonymisering

Vi har implementerat anonymisering av IP-adresser med hjälp av Google Analytics på den här webbplatsen. Denna funktion har utvecklats av Google för att göra det möjligt för webbplatsen att uppfylla gällande dataskyddsbestämmelser och rekommendationer från lokala dataskyddsmyndigheter om de förbjuder lagring av hela IP-adressen. IP-anonymisering eller maskning sker så snart IP-adresserna anländer till Google Analytics datainsamlingsnätverk och innan data lagras eller behandlas.

Mer information om IP-anonymisering finns på https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=en.

Ändring av Google Analytics databehandling

Vi har ingått ett direkt kundavtal med Google om användningen av Google Analytics genom att godkänna ”ändring av databehandling” i Google Analytics.

Du kan läsa mer om ändringen av databehandlingen för Google Analytics här: https://support.google.com/analytics/answer/3379636?hl=en&utm_id=ad

Källa: Skapad med AdSimples dataskyddsgenerator i samarbete med bauenwir.de

Cookies

Denna webbplats använder cookies. Vi använder cookies för att anpassa innehåll och annonser, för att tillhandahålla funktioner för sociala medier och för att analysera åtkomsten till vår webbplats. Vi delar också information om din användning av vår webbplats med våra samarbetspartners inom social media, marknadsföring och analyser. Våra samarbetspartners kan samköra denna information med andra uppgifter som du har lämnat till dem eller som de har samlat in när du använder tjänsterna.

Cookies är små textfiler som används av webbplatser för att ge en bättre användarupplevelse.

Enligt lagstiftningen får vi lagra cookies på din enhet om de är absolut nödvändiga för att webbplatsen ska fungera. Vi behöver din tillåtelse för alla andra typer av cookies.

På den här webbplatsen används olika typer av cookies. Vissa cookies placeras av tredje part som visas på våra webbsidor.

Du kan när som helst ändra eller återkalla ditt samtycke till cookiedeklarationen på vår webbplats.

Läs mer om vilka vi är, hur du kan kontakta oss och hur vi behandlar personuppgifter i denna integritetspolicy.

Ange ditt samtyckes-ID och datum när du kontaktar oss angående ditt samtycke.

Ditt samtycke gäller följande domäner: www.afterpay.se

Din aktuella status: Tillåt alla.

Ditt samtyckes-ID: sgRr8b78CpjnBCg5TQ92/ks+5QSRmi+AeNSZLjBRR3oegSfZrL3mmg==Samtyckesdatum: Tisdag 21 september 2021, 12:05:33 CEST

Cookiebot senaste uppdateringen av cookiedeklarationen den 14 september 2021:

Nödvändiga (1)

Nödvändiga cookies hjälper till att göra en webbplats användbar genom att aktivera grundläggande funktioner som sidnavigering och åtkomst till säkra delar av webbplatsen. Webbplatsen kan inte fungera korrekt utan dessa cookies.

Namn Leverantör Syfte Utgångsdatum Typ
CookieConsent Cookiebot Lagrar användarens samtycke för cookies på den aktuella domänen. 1 år HTTP-Cookie

Statistik (4)

Statistikcookies hjälper webbplatsen att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen genom att samla in och rapportera information anonymt.

Namn Leverantör Syfte Utgångsdatum Typ
_ga Google Registrerar ett unikt ID som används för att generera statistiska data om hur besökarna använder webbplatsen. 2 år HTTP-Cookie
_gat Google Används av Google Analytics för att begränsa antalet förfrågningar. 1 dag HTTP-Cookie
_gid Google Registrerar ett unikt ID som används för att generera statistiska data om hur besökarna använder webbplatsen. 1 dag HTTP-Cookie
collect Google Används för att skicka Google Analytics-data om besökarens enhet och beteende. Registrerar besökaren tvärs över enheter och marknadsföringskanaler. Session Pixel tracker