AfterPay -ehdot

Muutettu: 13.09.2019

Versionumero: 1.30

Näitä AfterPay-kulutusluottosopimuksen ehtoja sovelletaan kaikkiin alla määriteltyihin maksuvaihtoehtoihin.

Sopimuksen osapuolet ovat AfterPay, joka on Gothia Oy:n (1730113-3, Kaisaniemenkatu 13 A, 00100 Helsinki) aputoiminimi sekä asiakas (alempana ”asiakas”) eli kuluttaja, joka haluaa käyttää jotain AfterPay- maksuvaihtoehtoa AfterPayn kanssa yhteistyötä tekevältä myyjältä tehtyjen ostosten maksamiseen.

AfterPay maksuvaihtoehdot:

AfterPay laskuvaihtoehdot

14 päivän lasku
Kampanjalasku
Koontilasku

AfterPay osamaksuvaihtoehdot

AfterPay Flex
AfterPay Osamaksu

I. AfterPayn laskuvaihtoehtojen ehdot

1. Kuka voi maksaa AfterPayn laskuvaihtoehdoilla?

Voidakseen maksaa AfterPayn laskuvaihtoehdoilla asiakkaan on oltava vähintään 18-vuotias. Lisäksi asiakkaalla on oltava suomalainen henkilötunnus ja väestörekisteriin merkitty osoite Suomessa. Osoite ei voi olla postilokero-osoite. Ostohetkellä AfterPay tekee luottotietojen tarkistuksen. Jos luottotietojen tarkistus osoittaa, ettei asiakkaalle voida tarjota mahdollisuutta maksaa laskulla, asiakas voi valita toisen kassalla käytettävissä olevan maksuvaihtoehdon.

2. Miksi AfterPay tarkistaa asiakkaan luottokelpoisuuden?

Luottotietojen tarkistaminen luottotietopalveluiden tarjoajilta on osa asiakkaan luottokelpoisuuden tarkistamista ja hyvää luotonantotapaa, arvioitaessa voidaanko luottoa myöntää.

3. Miten maksaminen AfterPayn laskuvaihtoehdoilla toimii?

Jos asiakas päättää maksaa laskulla ja läpäisee luottotietojen tarkistuksen, myyjä siirtää maksusaatavansa AfterPaylle. Asiakas saa AfterPayltä ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen ostotapahtuman yhteydessä ostoa koskevan vahvistuksen sekä laskun. Lasku erääntyy maksettavaksi 14 päivän kuluessa siitä, kun lasku on lähetetty asiakkaalle.

Sähköpostissa on myös linkki sekä kirjautumisohjeet MyAfterPay -nimiseen asiakasportaaliin. Asiakasportaalissa asiakkaalla on mahdollisuus maksaa lasku tai hakea luottoa, jolla lasku voidaan maksaa osissa. Lisätietoja AfterPayn osamaksuvaihtoehdoista on täällä.

4. Laskulla maksamisen kustannukset

AfterPay veloittaa laskusta maksutapalisää 0€ laskulta.

5. Maksuviivästys

Jos laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, AfterPay lähettää asiakkaalle maksumuistutuksen. Maksumuistutus on viisi (5) euroa muistutukselta. Maksun viivästyessä AfterPay veloittaa korkolain mukaista viivästyskorkoa eräpäivästä maksupäivään. Jos asiakas ei suorita maksua maksumuistutuksen lähettämisen jälkeen, saatava siirretään perintään. Saatavan perinnässä saattaa syntyä lisäkustannuksia saatavien perinnästä annetun lain mukaisesti.

6. Viestintä

AfterPay lähettää laskut ja muita asiakassuhdetta koskevia tietoja asiakkaalle sähköpostitse asiakkaan antamaan sähköpostiosoitteeseen. Jos asiakas ei ole antanut sähköpostiosoitetta, lasku lähetetään tämän väestörekisteriin rekisteröityyn kotiosoitteeseen. Kaikki laskuvaihtoehtoja koskevat tiedot ovat myös saatavilla MyAfterPay-asiakasportaalin kautta (www.myafterpay.com) Asiakkaan vastuulla on varmistaa, että sähköpostiosoite ja muut yhteystiedot ovat ajan tasalla.

7. Henkilötietojen käsittely AfterPayssä

AfterPay käsittelee henkilötietojasi rekisterinpitäjän ominaisuudessa. Henkilötietojasi käsitellään mm. sopimuksen täyttämiseksi ja asiakkaan tunnistamiseksi sekä luottokelpoisuuden tarkistamiseksi. Lisätietoja AfterPayn suorittamasta tietojen käsittelystä ja siihen liittyvistä oikeuksistasi on saatavilla AfterPayn tietosuojaselosteesta.

II. AfterPayn osamaksuvaihtoehtoja koskevat luottoehdot

1. AfterPayn osamaksuvaihtoehdot

Näitä luottosopimuksen ehtoja sovelletaan, kun asiakas on päättänyt maksaa ostamansa tuotteet ja palvelut osissa AfterPayn osamaksuvaihtoehtoja käyttäen. Osamaksuvaihtoehdot ovat AfterPay Flex ja AfterPay Osamaksu. Yli 50,00 euron suuruisissa ostoissa asiakas voi hakea luottoa AfterPayltä sen kanssa yhteistyötä tekeviltä myyjiltä tehtyjen ostosten maksamiseksi osissa.

1.1. AfterPay Flex

Asiakkaan valitessa osamaksuvaihtoehdoksi AfterPay Flexin, asiakas ja AfterPay solmivat luottosopimuksen, jonka perusteella asiakkaalle myönnetään sovitun luottorajan mukainen luotto.

AfterPay Flex on jatkuva hyödykesidonnainen kulutusluotto, jota voidaan käyttää sovitun luottorajan puitteissa AfterPayn kanssa yhteistyötä tekevien myyjien verkkokaupasta tai myymälöistä ostettujen tavaroiden ja palveluiden maksamiseksi osissa. Asiakas voi käyttää myönnettyä luottoa uusien ostosten tekemiseen aina sovittuun luottorajaan asti ja siten koota kaikki AfterPay -ostonsa yhdeksi luotoksi. Asiakas maksaa luoton joustavissa osissa maksamalla sovitun kuukausittaisen vähimmäismäärän tai sitä suuremman määrän. Luottosaldo voidaan myös maksaa kokonaisuudessaan takaisin milloin tahansa ilman lisäkuluja. Kun käytetty luotto on maksettu takaisin, asiakas voi käyttää luottoa uudelleen uusien ostojen tekemiseen maksamalla luottoa takaisin osissa sovitun luottorajan puitteissa.

1.2 AfterPay Osamaksu

Asiakkaan valitessa osamaksuvaihtoehdoksi AfterPay Osamaksun, asiakas ja AfterPay solmivat luottosopimuksen, jonka perusteella asiakkaalle myönnetään luotto AfterPayn kanssa yhteistyötä tekevien myyjien verkkokaupasta tai myymälöistä ostettujen tavaroiden ja palveluiden maksamiseksi.

AfterPay Osamaksu on hyödykesidonnainen kertaluotto, jota maksetaan takaisin kiinteänsuuruisina kuukausierinä. Myönnettävän luoton määrä vastaa ostettujen tavaroiden tai palvelujen hintaa. Luottosopimuksen kesto sovitaan sopimusta solmittaessa ja se voi olla 3, 6, 12, 24 tai 36 kuukautta. Luotto maksetaan takaisin kiinteänsuuruisina kuukausierinä, jotka pysyvät samoina koko luottosopimuksen keston ajan, kunnes luotto on maksettu kokonaisuudessaan takaisin. Luottosaldo voidaan myös maksaa milloin tahansa kokonaisuudessaan takaisin ilman lisäkuluja.

2. Luottosopimuksen osapuolet

Luottosopimuksen osapuolet ovat asiakas ja luoton myöntäjä AfterPay.

Asiakas on kuluttaja, joka on hakenut ja jolle on myönnetty luottoa ostosten maksamiseksi osissa AfterPay Flex- tai AfterPay Osamaksu -luottoa käyttämällä.

AfterPay on Gothia Oy:n, y-tunnus 1730113-3, aputoiminimi.

AfterPayn yhteystiedot

Osoite: Kaisaniemenkatu 13 A, 00100 Helsinki
Puhelinnumero: +358 20 7229 462
Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@afterpay.fi
Asiakasportaali: MyAfterPay, www.myafterpay.com
Verkkosivu: www.afterpay.fi

3. Valvontaviranomainen

AfterPayn toimintaa valvovat Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Suomen kilpailu- ja kuluttajavirasto ja kuluttaja-asiamies.

Valvontaviranomaisten yhteystiedot:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Osoite: Birger Jaarlin katu 15, 13101 Hämeenlinna
Puhelinnumero: +358 295 016 000
Sähköpostiosoite: kirjaamo.etela@avi.fi
Verkkosivu: www.avi.fi/

Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Osoite: KKV, PL 5, 00531 Helsinki
Puhelinnumero: + 358 29 505 3000
Verkkosivu: www.kkv.fi

4. Luoton hakemisen edellytykset ja luoton hakeminen

Asiakas voi hakea AfterPay Flex- tai AfterPay Osamaksu -luottoa yli 50,00 euron suuruisiin ostoihin edellyttäen, että hän on vähintään 18-vuotias. Lisäksi asiakkaalla on oltava suomalainen henkilötunnus ja väestörekisterissä oleva osoite Suomessa. Osoite ei voi olla postilokero-osoite. Luoton saamiseksi asiakkaan on lisäksi läpäistävä AfterPayn luottokelpoisuusarviointi ja hyväksyttävä AfterPayn osamaksuvaihtoehtojen luottoehdot. Asiakas voi hakea luottoa aina siihen asti, kunnes lasku siirtyy perintään.

AfterPayn osamaksuvaihtoehtojen mukaista luottoa koskevat hakemukset voidaan tehdä joko (1) myyjän sähköisen palvelun tai (2) MyAfterPay-asiakasportaalin kautta.

Oston jälkeen lasku lähetetään sähköisesti tai postitse asiakkaalle. Asiakas saa laskulla linkin MyAfterPay-asiakasportaaliin luottosopimuksen solmimiseksi AfterPayn kanssa.

Jos asiakas päättää laskun vastaanottamisen jälkeen solmia luottosopimuksen AfterPayn kanssa MyAfterPay-asiakasportaalissa, luottosopimus korvaa asiakkaan aikaisemmin valitseman laskuvaihtoehdon.

5. Luottokelpoisuusarviointi ja luoton hyväksyminen

AfterPay suorittaa luottohakemuksen saatuaan luottokelpoisuusarvioinnin, jossa arvioidaan asiakkaan taloudellista kykyä täyttää luottosopimuksen mukaiset velvoitteensa.

Luottokelpoisuusarviointi perustuu asiakasta koskeviin AfterPayn luottotietopalveluilta saamiin tietoihin sekä asiakkaan itse luottohakemuksessa antamiin sekä AfterPayllä jo hallussa oleviin tietoihin.

Jos asiakas ei täytä luoton saamisen vähimmäisedellytyksiä tai hänen maksukykynsä katsotaan riittämättömäksi, AfterPay ilmoittaa luottohakemuksen hylkäämisestä asiakkaalle. Jos hakemus hylätään, alkuperäinen lasku on maksettava laskun eräpäivänä.

6. Luoton kustannukset

Luoton kustannuksia ovat lainakorko ja tilinhoitopalkkio. Lainakorko on kiinteä vuosikorko, joka lasketaan käytetyn luoton perusteella ja veloitetaan kuukausittain. Tilinhoitopalkkio veloitetaan kerran kuussa.

AfterPay Flex

Vuosittainen lainakorko 19,5%
Tilinhoitopalkkio 2,90 €

Esimerkki: Laskutettava vuosikorko 1.000,00 euron suuruisesta luotosta (luottoraja) on 28,73 %. Todellinen vuosikorko on laskettu olettamalla, että koko myönnetyn luottorajan mukainen luoton määrä käytetään välittömästi ja että summa, johon sisältyy lainakorko ja tilinhoitopalkkiot, maksetaan kokonaisuudessaan takaisin 12 kuukaudessa samansuuruisina kuukausierinä. Asiakkaan maksettavaksi tuleva kokonaismäärä on näin ollen 1.143,55 euroa, josta luoton kustannukset ovat 143,55 euroa.

6.2 AfterPay Osamaksu

Kuukausierien lukumäärä 3 6 12 24 36
Vuosittainen lainakorko 19,5 % 19,5 % 19,5 % 19,5 % 19,5 %
Tilinhoitopalkkio 0 € 0 € 2,90 € 2,90 € 2,90 €
Aloitusmaksu 5 € 5 € 0 € 0 € 0 €

Esimerkki: Jos takaisinmaksuaika on 12 kuukautta, 1.000,00 euron luoton todellinen vuosikorko on 28,73 %. Tässä tapauksessa maksettava kokonaismäärä on 1.143,55 euroa, josta 143,55 euroa ovat luoton kustannuksia.

7. Muutokset palkkioihin

AfterPayllä on oikeus muuttaa luottosopimuksen nojalla veloitettavia palkkioita, jos AfterPayn omat kustannukset nousevat lainsäädännön muutosten tai muun AfterPaystä riippumattoman tapahtuman seurauksena. Palkkioiden korotuksen on vastattava AfterPaylle koituvien luottohallintaan liittyvien kustannusten todellista nousua. Asiakkaalle ilmoitetaan korotuksesta vähintään kaksi (2) kuukautta ennen korotuksen voimaantuloa. Jos asiakas ei hyväksy muutoksia, asiakkaalla on oikeus irtisanoa luottosopimus. Irtisanominen on voimassa siitä päivästä, jona muutosten olisi ollut määrä astua voimaan. Jos luottosopimus on irtisanottu, luottosopimuksen ehdot ovat voimassa muuttumattomina, kunnes luotto ja siihen sisältyvät korot ja palkkiot on maksettu kokonaisuudessaan takaisin.

8. Maksut

8.1 AfterPay Flex

Luotto maksetaan takaisin kuukausierinä, joihin sisältyy osa luottomäärästä, veloitettu lainakorko sekä kuukausittainen tilinhoitopalkkio. Kunkin kuukauden maksettava vähimmäismäärä määräytyy luoton maksamattoman kokonaismäärän perusteella alla olevan taulukon mukaisesti:

Maksamaton saldo Maksettava vähimmäismäärä
50 € - 100 € 10 €
101 € - 150 € 15 €
151 € - 200 € 20 €
201 € - 250 € 25 €
251 € - 300 € 30 €
301 € - 350 € 35 €
jne.

8.2 AfterPay Osamaksu

Luotto ja siihen kuuluvat korot sekä kuukausittainen tilinhoitopalkkio maksetaan takaisin kiinteinä ja samansuuruisina osina kerran kuussa asiakkaan solmiman luottosopimuksen mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus pyynnöstä ja ilmaiseksi saada lyhennystaulukko, josta ilmenee maksettavat lyhennykset, korot ja palkkiot sekä maksukaudet ja -ehdot.

8.3 Ennenaikainen takaisinmaksu

Sekä AfterPay Flex- että AfterPay Osamaksu -luotossa asiakas voi milloin tahansa maksaa enemmän kuin maksettavan vähimmäismäärän tai maksaa takaisin koko luoton ennenaikaisesti ilman ylimääräisiä kuluja.

9. Lyhennysvapaat kuukaudet

AfterPay Flex -luotossa asiakkaalla on oikeus kahteen lyhennysvapaaseen kuukauteen kunakin kalenterivuonna (12 kk). Jotta lyhennysvapaita kuukausia voidaan myöntää, asiakkaan on pitänyt suorittaa ainakin luoton vähimmäismäärä kyseistä vapaakuukautta edeltävien neljän kuukauden aikana. Asiakkaan on vähintään 14 päivää ennen vapaakuukauden käyttämistä ilmoitettava tästä AfterPayn asiakaspalvelulle.

Kun asiakas käyttää lyhennysvapaata kuukautta, ao. kuukaudelta veloitettava lainakorko ja tilinhoitopalkkio lisätään luoton pääomaan.

10. Peruuttamisoikeus

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa AfterPay Flexiä ja AfterPay Osamaksua koskeva luottosopimus ilmoittamalla siitä AfterPayn asiakaspalvelulle kirjallisesti 14 päivän kuluessa luottosopimuksen tekemisestä. Peruuttamisilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja lähetettävä AfterPayn osoitteeseen joko postitse tai sähköpostitse. Ilmoituksen on oltava yksilöity ja siinä on oltava vähintään asiakkaan nimi ja henkilötunnus, laskussa oleva asiakasnumero, päiväys ja asiakkaan allekirjoitus.

Korvauksena siitä, että asiakas peruuttaa luottosopimuksen, AfterPay pidättää oikeuden periä lainakorkoa ajalta, jolloin luotto on ollut asiakkaan käytettävissä. Lainakorko on 0,05 % päivältä siihen asti, kunnes luotto on maksettu takaisin. Lisäksi AfterPay pidättää oikeuden veloittaa asiakkaalta maksun, jonka AfterPay on itse suorittanut viranomaisille luottosopimuksen tekemisen jälkeen, mikäli näitä maksuja ei palauteta peruuttamistapauksissa. Asiakkaan on viipymättä ja viimeistään 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä maksettava avoinna olevan luoton määrä sekä yllä mainitut korvaukset.

11. Luottosopimuksen irtisanominen ja jatkuvan luoton käyttöoikeuden lakkauttaminen

Asiakkaalla on oikeus irtisanoa AfterPay Flex -luottoa koskeva luottosopimus päättymään välittömästi. AfterPayllä on oikeus irtisanoa luottosopimus perustelluista syistä. AfterPayn irtisanomisaika on kaksi (2) kuukautta.

AfterPayllä on oikeus lakkauttaa asiakkaan oikeus käyttää jatkuvaa AfterPay Flex -luottoa kokonaisuudessaan tai osittain epäillystä luoton luvattomasta tai petollisesta käytöstä, asiakkaan luottokelpoisuuden merkittävän huonontumisen taikka luoton 24 kuukautta kestäneen käyttämättömyyden tai vastaavien syiden vuoksi. Lakkauttaminen astuu välittömästi voimaan siitä, kun asiakkaalle on ilmoitettu lakkauttamisesta ja sen syistä.

12. Luottosopimuksen eräännyttäminen asiakkaan sopimusrikkomuksen vuoksi

Jos AfterPay Flexiä ja AfterPay Osamaksua koskeva maksu on viivästynyt vähintään kuukauden ja on edelleen suorittamatta, AfterPay pidättää oikeuden vaatia koko luoton määrää sekä siihen kuuluvien veloitettujen korkojen ja palkkioiden maksua ennenaikaisesti (eräännyttäminen), mikäli myöhästynyt summa on vähintään kymmenen (10) prosenttia tai jos useampi maksuerä on myöhässä, vähintään viisi (5) prosenttia alkuperäisestä luottomäärästä tai on koko maksamattoman määrän suuruinen. Koko luotto erääntyy neljässä (4) viikossa tai jos asiakas on jo saanut muistutuksen myöhästyneestä maksusta, kahden (2) viikon kuluttua siitä, kun eräännyttämistä koskeva ilmoitus on lähetetty asiakkaalle, ellei asiakas maksa erääntynyttä määrää vaaditussa ajassa.

AfterPayllä on oikeus periä viivästyskorkoa erääntyneille maksuille riippumatta niiden määrästä, mikäli maksu on vähintään kuusi (6) kuukautta myöhässä ja on oleelliselta osin maksamatta.

AfterPay ei eräännytä luottoa, mikäli maksu myöhästyy sairauden, työttömyyden tai vastaavien asiakkaasta riippumattomien olosuhteiden vuoksi, paitsi jos tämä on kohtuutonta AfterPaylle viivytyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen. Asiakkaan on välittömästi ilmoitettava AfterPaylle esteestä täyttää luottosopimuksen mukaiset velvoitteensa.

Jos asiakas on antanut AfterPaylle vääriä tai harhaanjohtavia tietoja, jotka ovat saattaneet vaikuttaa luoton myöntämiseen tai sen ehtoihin, tai jos asiakas on oleellisesti rikkonut sopimusta muilla tavoin, AfterPay pidättää oikeuden eräännyttää luotto, korot ja muut kulut mukaan lukien. Luotto erääntyy kokonaisuudessaan neljän (4) viikon päästä siitä, kun asiakkaalle on ilmoitettu luoton eräännyttämisestä. Jos asiakkaalle on jo aikaisemmin ilmoitettu sopimusrikkomuksesta, luotto erääntyy kahden (2) viikon kuluttua. Jos asiakas korjaa rikkomuksen tämän ajan kuluessa, koko luotto ei eräänny ennenaikaisesti.

Jos koko luotto on eräännytetty asiakkaan maksujen myöhästymisen tai muun sopimusrikkomuksen vuoksi, luottosopimus päättyy päivänä, jolloin koko luotto on eräännytetty.

13. Viivästyskorko, maksumuistutus ja perintäkulut

AfterPayn eräännytettyä AfterPay Flexiä ja AfterPay Osamaksua koskeva luotto kokonaisuudessaan, asiakas on maksun viivästyessä velvollinen maksamaan korkolain mukaista viivästyskorkoa eräpäivästä maksupäivään. Viivästyskorkoa on maksettava samalla perusteella kuin ennen eräpäivää (19,5 %) 180 päivän ajalta luoton eräännyttämisestä. Jos tuomioistuin antaa ratkaisun luottoa koskevassa asiassa ennen yllä mainitun 180 päivän päättymistä, korkoa on maksettava saman perusteen mukaan kuin ennen eräpäivää, tuomion antamiseen asti. Kun maksu viivästyy, AfterPay lähettää maksumuistutuksen, josta veloitetaan viiden (5) euron maksu kultakin muistutukselta.

Jos maksua ei ole suoritettu koko luoton eräännyttämisen jälkeen, saatava siirretään perintään. Luoton perinnässä saattaa syntyä lisäkustannuksia saatavien perinnästä annetun lain mukaisesti.

14. Maksuhäiriömerkintä luottotietorekisteriin

AfterPay pidättää oikeuden ilmoittaa luottotietorekisteriin maksun viivästymisestä, jos maksu on vähintään 60 päivää myöhässä alkuperäisestä eräpäivästä ja on kulunut vähintään 21 päivää siitä, kun asiakas on saanut maksumuistutuksen, jossa AfterPay on ilmoittanut asiakkaalle mahdollisuudesta tehdä maksuhäiriömerkintä luottotietorekisteriin.

15. Luottosopimuksen peruminen

Jos asiakas peruuttaa ostosopimuksensa, jonka hän on tehnyt myyjän kanssa tavaroiden tai palvelujen ostamisesta, jotka on hankittu tällä luottosopimuksella myönnetyllä luotolla, tämä luottosopimus tai ostoa koskevat osat peruuntuvat ilman muita toimenpiteitä. AfterPay maksaa asiakkaalle viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluessa siitä, kun AfterPay on saanut tiedon ostosopimuksen peruttamisesta, peruttuun ostotapahtumaan liittyvän asiakkaan AfterPaylle maksaman määrän.

16. Asiakkaan oikeus vaatia korvausta AfterPayltä

Asiakkaalla, jolla on oikeus pidättyä maksusta taikka saada hinnan palautusta, vahingonkorvausta tai muu rahasuoritus myyjältä tai palveluksen suorittajalta tämän sopimusrikkomuksen johdosta, on tämä oikeus myös AfterPaytä kohtaan. AfterPay ei ole kuitenkaan velvollinen maksamaan asiakkaalle korvausta, jonka summa olisi suurempi kuin AfterPayn asiakkaalta maksusuorituksina saama määrä.

Jos myyjä ottaa ostetut tavarat takaisin tai jos osto muutoin puretaan myyjän ja asiakkaan välisen sopimuksen mukaisesti, asiakkaalla on oikeus vedota toimitettuun takaisinostoon tai kaupan purkuun myös suhteessaan AfterPayhin.

17. Vahingonkorvausvastuu

AfterPay ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat epätavallisista ja arvaamattomista olosuhteista, joihin AfterPay ei ole voinut vaikuttaa ja joiden seurauksia AfterPayn olisi ollut mahdoton estää. AfterPay ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat lainsäädännöstä tai EU-säädöksistä, hallituksen toimenpiteistä, lakosta, saarrosta, boikotista, työsulusta tai vastaavista olosuhteista. Muissa tapauksissa AfterPay on velvollinen korvaamaan vain välittömät vahingot, jotka johtuvat sen omasta huolimattomuudesta. Näissä tapauksissa AfterPay maksaa korvausta vain syntyneistä luottotappioista sekä vahingon selvittämisestä asiakkaalle syntyneet välttämättömät ja kohtuulliset kustannukset. Jos asiakas ei ryhdy kohtuullisiin toimenpiteisiin vahingon rajoittamiseksi, asiakas on vastuussa vahingoista tältä osin. AfterPay ei ole velvollinen korvaamaan välillistä vahinkoa, ellei vahinko johdu AfterPayn tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta.

18. Tietojen käsittely

AfterPay käsittelee henkilötietoja voidakseen tunnistaa asiakkaan, asiakkaan luottokelpoisuuden arvioimiseksi, asiakassuhteen hallinnoimiseksi, AfterPayn väärinkäytön estämiseksi, asiakas- ja riskianalyysien tekemiseksi, riskienhallintaan ja rahanpesun estämiseksi sekä yleisten lain vaatimusten noudattamiseksi.

Alla on esimerkkejä asiakasta koskevista henkilötiedoista, joita AfterPay saattaa käsitellä:

  • Yhteystiedot – kuten nimi, osoite, syntymäaika, henkilötunnus, sähköpostiosoite, puhelinnumero
  • Maksamista koskevat tiedot – kuten laskutiedot, pankkitilin numero
  • Taloudelliset tiedot – kuten tulotiedot, tiedot mahdollisista luottoista, tiedot maksuhäiriöistä
  • Tiedot tavaroista/palveluista – kuten tiedot ostoksista
  • Historiatietoja – osto-, maksu- ja luottojen hyväksymishistoria

AfterPay käyttää asiakkaan luottohakemuksen tekemisen yhteydessä, sekä asiakkaan mahdollisesti aikaisemmin antamia tietoja edellä mainittuihin tarkoituksiin. AfterPay voi lisäksi luovuttaa tietoja myyjille luottosopimuksen hoitamiseksi, luottotietopalveluiden tarjoajille, viranomaisille lainsäädännön niin edellyttäessä, sekä luottosopimuksen tuottamiseen käytettäville palveluntarjoajille. Henkilötietoja saatetaan myös siirtää Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle edellyttäen, että tieto on asianmukaisesti suojattu.

Asiakkaalla on oikeus saada tieto siitä, käsitteleekö AfterPay tämän henkilötietoja ja oikeus saada tieto rekisteriin tallennetuista tiedoista. Asiakkaalla saattaa olla myös oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen sekä vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Tarkempia lisätietoja henkilötietojen käsittelystä ja tietojenkäsittelyyn liittyvistä oikeuksista on saatavilla AfterPay verkkosivuilta:

https://documents.myafterpay.com/privacy-statement/fi_fi/

tai ottamalla meihin yhteyttä:

AfterPay, tietosuojavastaava, PL 414, 00101 Helsinki, tietosuoja@afterpay.fi.

19. Evästeet

AfterPay käyttää evästeitä. Evästeet ovat pieniä väliaikaistiedostoja, joita tallennetaan käyttäjän selaimen välimuistiin asiakkaan vieraillessa AfterPayn ylläpitämillä verkkosivuilla, kuten MyAfterPay.com ja AfterPay.fi. AfterPay käyttää evästeitä kerätäkseen tilastotietoa verkkosivun käytöstä ja parantaakseen sivuston käyttökokemusta.

Evästeiden käytön voi estää selaimen asetuksissa. Tässä tapauksessa pääsy johonkin sivuston palveluihin voi kuitenkin estyä.

20. Luottosopimuksen siirto

AfterPay pidättää oikeuden siirtää luottosopimus oikeuksineen ja velvollisuuksineen AfterPayn nimeämälle ulkopuoliselle taholle, jolla on puolestaan myös oikeus siirtää se edelleen. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää luottosopimusta ilman AfterPayn antamaa kirjallista etukäteissuostumusta.

21. Tietoja luottosopimusehdoista sopimuksen voimassaoloaikana

Luottosopimuksen ehdot ovat saatavilla AfterPayn asiakasportaalissa, jonka kautta niitä voi lukea, tallentaa ja tulostaa.

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot ovat myös asiakasportaalin kautta luettavissa, tallennettavissa ja tulostettavissa.

22. Sopimusehtojen muutokset

AfterPay pidättää oikeuden muuttaa ilman asiakkaan etukäteistä suostumusta näitä luottosopimuksen ehtoja asianmukaisista syistä, joita voivat olla lainsäädännön tai viranomaispäätösten muutokset, jotka eivät vaikuta luottosopimuksen nojalla veloitettaviin palkkioihin. Muutokset astuvat voimaan aikaisintaan kahden (2) kuukauden kuluttua siitä, kun asiakkaalle on niistä ilmoitettu. Jos asiakas ei hyväksy muutoksia, asiakkaalla on oikeus irtisanoa luottosopimus. AfterPayn on saatava ilmoitus irtisanomisesta ennen muutosten voimaantuloa. Irtisanominen on voimassa siitä päivästä, jona muutosten olisi ollut määrä astua voimaan.

Jos luottosopimus on irtisanottu, luottosopimuksen muuttumattomat ehdot jäävät oleellisilta osin voimaan, kunnes luotto ja siihen sisältyvät korot ja palkkiot on maksettu kokonaisuudessaan takaisin.

23. Viestintä

AfterPay antaa tämän luottosopimuksen ehdot, tiedot ja ilmoitukset asiakkaalle asiakirjamuodossa tai muulla pysyvällä tavalla, jollei tässä luottosopimuksessa muuta sovita. Sopimuskaudella tietoa lähetetään postitse, sähköpostitse tai tekstiviestinä asiakkaan AfterPayn antamiin osoitteisiin tai asiakkaan rekisteröityyn postiosoitteeseen.

Asiakkaan on ilmoitettava AfterPaylle muutoksista yhteystiedoissaan, kuten nimen, osoitteen, sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron muuttumisesta.

Asiakkaalla on velvollisuus varmistua siitä, että MyAfterPayn kirjautumistietoja ei paljasteta tai anneta kolmansien henkilöiden käytettäviksi.

24. Oikeus viedä erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi

Jos luottosopimuksen osapuolet eivät löydä ratkaisua luottosopimusta koskevaan erimielisyyteen neuvotteluteitse, asiakas voi saattaa erimielisyyden kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Kuluttajariitalautakunnalla on ainoastaan toimivalta antaa suosituksia asiassa.

Kuluttajariitalautakunta

Osoite: Kuluttajariitalautakunta, PL 306, 00531 Helsinki
Puhelinnumero: +358 29 566 5200
Sähköpostiosoite: kril@oikeus.fi
Verkkosivu: https://www.kuluttajariita.fi/fi/index.html