Vilkaar og betingelser

AfterPay Forbruger Vilkår Revision Date: 12.05.2018 Version Number: 1.20

AfterPay Forbruger Vilkår indeholder Vilkår for alle AfterPay Betalingsløsninger. Kontraktsparten er AfterPay, med virksomhedsnavnet Arvato Finance A/S, Østbanegade 55, 2. Tv., 2100 København Ø.

I .Vilkår for betaling med AfterPay Faktura

1. Hvem kan betale med AfterPay Faktura?

Du skal være fyldt 18 år for at ansøge om en afdragsordning.

Du skal have et dansk CPR-nummer og folkeregisteradresse i Danmark, som ikke er en postboks.

I forbindelse med indgivelse af kreditansøgning, udfører AfterPay en kreditvurdering, hvor AfterPay vurderer, hvorvidt den enkelte forbruger er økonomisk egnet til den pågældende betalingsløsning. Såfremt aftalen misligholdes giver du samtykke til, at oplysningerne overføres til Gothia A/S med henblik på inkasso. Arvato Finance A/S har ret til at overdrage og/eller pantsætte kravet mod dig.

2. Hvorfor laver I en kreditkontrol på mig?

Desværre er der nogle, der misbruger muligheden for at købe på kredit og ikke har intentionen om at betale for de varer, de køber. En kreditkontrol viser din kreditværdighed og eventual dårlig betalingshistorik.

3. Hvad koster det?

Du kan blive pålagt et faktureringsgebyr fra internetbutikken. Hvis det er tilfældet, vil det fremgå af deres hjemmeside.

4. Forsinket betaling

I tilfælde af at du ikke betaler til tiden i henhold til fakturaen, vil du modtage en rykkerskrivelse samt blive opkrævet et rykkergebyr på DKK 100,00 pr. rykker. Dog kun 3 rykkergebyrer i alt.

I tillæg hertil vil der blive tilskrevet renter i overensstemmelse med Renteloven, når sagen overgår til inkasso.

5. Kommunikation

AfterPay vil sende faktura og informationer til dig via den mailadresse, du opgav ved oprettelsen af AfterPay løsningen. Alle informationer er ligeledes tilgængelige på MyAfterPay, hvor du kan logge ind med NemID eller den pågældende mailadresse. Det er dit ansvar at sikre, at du til hver en tid har en gyldig mailadresse, så AfterPay kan kommunikere med dig. AfterPay forbeholder sig retten til at sende informationer til den adresse, du har oprettet i Folkeregistret.

II Kontraktsvilkår for AfterPay betalingsløsning

1. Hvad er AfterPay Flex Kredit?

AfterPay tilbyder dig muligheden for at dele din betaling op. Du bestemmer selv, hvor stort et beløb, du vil betale hver måned, dog skal det udgøre minimumsbeløbet eller mere. Minimumsbeløbet afhænger af størrelsen på din saldo. Du kan altid betale mere og du kan når som helst indfri saldoen uden meromkostninger.

2. Hvad er AfterPay delbetaling?

Baseret på hvor stort et beløb du har handlet for, er det muligt at dele din betaling op i 3, 6, 12, 24 eller 36 måneder. Afdragsbeløbet bliver fastsat ud fra hvor stor din saldo er, samt hvor mange måneder du ønsker at afdrage over. Du kan når som helst og uden ekstraomkostninger indfri hele din gæld.

3. Hvem kan benytte sig af AfterPay betalingsløsningerne?

Du skal være fyldt 18 år for at ansøge om en afdragsordning. Ved køb over DKK 200 har du mulighed for at vælge mellem AfterPay Flex Kredit eller AfterPay delbetaling.

Du skal have et dansk CPR-nummer og folkeregisteradresse i Danmark, som ikke er en postboks.

4. Ansøgning om AfterPay Flex Kredit og AfterPay Delbetaling

Ansøgning om kredit inden for AfterPays betalingsløsninger kan laves enten via (1)webshoppens digitale kontaktpunkter eller via (2) MyAfterPay.com.

  1. Efter et køb, vil der blive sendt en faktura til dig – enten digital eller med almindelig post. På fakturaen vil du modtage et link til MyAfterPay.com digitale kontaktpunkter med anmodning om at underskrive kreditaftalen.
  2. (2) Valg af en delbetaling på MyAfterPay.com, efter først at have valgt faktura betaling, udløser kreditaftalen direkte.

5. Kreditvurdering og godkendelse af kredit

I forbindelse med indgivelse af kreditansøgning, udfører AfterPay en kreditvurdering, hvor AfterPay vurderer, hvorvidt den enkelte forbruger er økonomisk egnet til den pågældende betalingsløsning. Såfremt aftalen misligholdes giver du samtykke til, at oplysningerne overføres til Gothia A/S med henblik på inkasso. Arvato Finance A/S har ret til at overdrage og/eller pantsætte kravet mod dig.

6. Forsinket betaling

I tilfælde af at du ikke betaler til tiden, vil du modtage en rykkerskrivelse samt blive opkrævet et rykkergebyr på DKK 100,00 pr. rykker. Dog kun 3 rykkergebyrer i alt.

I tillæg hertil vil der blive tilskrevet renter med 19,5 % om året. I tilfælde af en betydelig forsinkelse, kan AfterPay betalingsaftalen blive opsagt og hele gælden forfalden til betaling. Den samlede gæld består af resterende gæld inklusiv rente, pålagte omkostninger og afgifter.

Definition på væsentlig forsinkelse fremgår af forbrugerloven.

7. Kommunikation

AfterPay vil sende faktura og informationer til dig via den mailadresse, du opgav ved oprettelsen af AfterPay løsningen. Alle informationer er ligeledes tilgængelige på MyAfterPay, hvor du kan logge ind med NemID eller den pågældende mailadresse. Det er dit ansvar at sikre, at du til hver en tid har en gyldig mailadresse, så AfterPay kan kommunikere med dig. AfterPay forbeholder sig retten til at sende informationer til den adresse, du har oprettet i Folkeregistret.

8. Hvad koster det?

For alle AfterPay delbetalings løsninger betaler du omkostninger og renter. Du kan når som helst og uden ekstraomkostninger indfri hele din gæld.

AfterPay Flex Kredit

Omkostningerne udgør et oprettelsesgebyr på DKK 95,00 og et månedligt opkrævningsgebyr på DKK 25,00. Oprettelsesgebyret er en engangsomkostning, som du betaler, når du aktiverer din konto.

Udover det betaler du en månedsrente på 1,63 % af kreditbeløbet. Renten tilskrives hver måned.

AfterPay delbetaling

Omkostningerne udgør et oprettelsesgebyr på DKK 95,00 og et månedligt opkrævningsgebyr på DKK 25,00. Oprettelsesgebyret er en engangsomkostning, som du betaler, når du aktiverer din konto.

Udover det betaler du en månedsrente på 1,63 % af kreditbeløbet. Renten tilskrives hver måned.

Eksempel:

Såfremt du låner DKK 7.500 og deler betalingen ud på 12 måneder er din effektive rente 32,93 % p.a.

Den enkelte webshop kan have beløbsbegrænsninger for AfterPay Betalingsløsninger.

9. Klage og fortrydelsesret

Klager over købte varer eller tjenesteydelser skal rettes mod sælger.

Som forbruger har du ret til at fortryde en AfterPay delbetalings løsning i indtil 14 dage efter indgåelsen af aftalen. Hvis du ønsker at benytte dig af den ret, skal du give skriftlig besked til vor kundeservice på kundeservice@afterpay.dk, inden 14 dage efter indgåelsen af aftalen.

10. Lovvalg og tvister

Denne aftale skal fortolkes I overensstemmelse med dansk lovgivning.

Tvister, der udspringer af denne aftale skal indbringes for Byretten i København.

I tilfælde af klager, kan du også rette henvendelse til Forbrugerklagenævnet.

III Persondata

At beskytte dit privatliv er meget vigtigt for os. AfterPay behandler persondata for at kunne bekræfte din identitet, vurdere hvilken betalingsløsning vi kan tilbyde dig, vedligeholde kunderelationer, forebygge misbrug eller overtrædelser i forbindelse med brugen af AfterPay, for at foretage risiko analyser og håndtering af risici, forebyggelse af pengevask og for at overholde de generelle juridiske krav. Persondata er oplysninger, der kan knyttes til dig enten direkte eller indirekte.

Nedenfor er eksempler på persondata, som AfterPay behandler:

  1. Kontakt oplysninger – navn, adresse, fødselsdato, personnummer, mailadresse, telefonnummer m.m.
  2. Betalingsoplysninger – fakturaoplysninger, kontonummer m.m.
  3. Økonomiske oplysninger – din indkomst, mulige kreditforpligtelser, dårlig betalings historik m.m.
  4. Oplysninger om varer eller serviceydelser – detaljer om det, du har købt.
  5. Historik oplysninger – dit/dine køb, betaling og kreditgodkendelses historik.

Vi genbruger oplysninger, som du tidligere har givet os og vi kan bruge den information I forbindelse med kredit vurderings virksomheder og registre til bekræftelse af identitet og virksomheder, der foretager undersøgelser i forhold til hvidvask – alt sammen for at vurdere din kreditværdighed og risikovurdering i forhold til anvendelse af én af vore betalingsløsninger og for at bekræfte din identitet og dine adresseoplysninger.

Hvis du tidligere har benyttet dig af AfterPays tjenester, er der muligvis gemt oplysninger om dig, eksempelvis i forindelse med håndtering af kundeforhold, dokumentationskrav eller lignende godkendte formål. Hvor det er muligt, vil AfterPay anvende disse oplysninger bekræfte din identitet og gøre din brug af AfterPay lettere. AfterPay kan benytte sig af elektronisk kommunikation overfor dig (eksempelvis gennem SMS og email). Du har ret til indsigt i dine oplysninger, rettelse af forkerte oplysninger om dig eller meddele os, at du ikke længere ønsker, at vi opbevarer dine oplysninger. Anmodning herom skal sendes til Persondata@afterpay.dk.

Oplysningerne kan også blive udleveret til den virksomhed, som du har handlet med (af organisatoriske årsager) og til styrelser og andre tilsynsmyndigheder, hvis AfterPay er juridsk forpligtet til det. AfterPay kan også dele dine oplysninger med andre virksomheder inden for Arvato Financial Solutions gruppen. AfterPay er dataansvarlig for behandlingen af dine persondata. Du kan se AfterPays Persondatapolitik for en komplet beskrivelse af Afterpays behandling af persondata.

IV Cookies

AfterPay bruger cookies. Cookies er små filer, der lagres midlertidigt på dit hard drive. De anvendes til at indhente oplysninger om bruger af AfterPays hjemmesider. Dette gør det muligt at genkende sin computer automatisk, næste gang du går ind på én af AfterPay’s hjemmesder. Der er dog ingen persondata i cookies, så dit privatliv er stadig sikret. Afhængigt af indstillingerne, kan det være, at din internet browser automatisk godkender anvendelsen af cookies. Du kan altid ændre dine browser indstillinger og bruge AfterPays hjemmesider uden cookies, men brugen heraf kan dog være begrænset.

Du kan læse vores seneste vilkår her.

Her finder du de standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger.